• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Convocatòria Ple extraordinari i urgent del 28 d’octubre

Convocatòria Ple extraordinari i urgent del 28 d’octubre

publicat el 24/10/2019

Convocatòria a la sessió extraordinària urgent que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 28 d’octubre de 2019 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 30 d’octubre de 2019 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de senyors membres. El caràcter extraordinari urgent de la sessió es degut a la voluntat de mantenir la sessió en la data prevista per la sessió ordinària, havent-se de retardar la convocatòria amb motiu de la baixa mèdica de la Interventora. La sessió que es convoca té el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de la urgència de la sessió.-

2.- Aprovació de les actes de la sessió ordinària del dia 30 de setembre de 2019 i de les sessions extraordinàries dels dies 14 i 15 d’octubre de 2019.-

3.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 3532 a 3857 de 2019.-

4.- Donar compte de les contractacions de personal.-

5.- Donar compte de la delegació de funcions de l’Alcaldia en matèria de trànsit i d’ocupació de la via pública en favor del regidor, Miquel Subirats i Garriga.-

6.- Donar compte de la delegació de funcions de l’Alcaldia en matèria de reserva d’equipaments socioculturals.-

7.- Proposta de modificació del contracte de gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable al municipi d’Amposta.-

8.- Aprovació inicial de la modificació de les Ordenances fiscals números 1, 2, 4 i 17.-

9.- Aprovació inicial de l’Ordenança fiscal número 58 reguladora de la taxa per la prestació de serveis de clavegueram.-

10.- Aprovació inicial de l’expedient número 33 de modificació del pressupost per suplements de crèdits.-

11.- Resolució definitiva d’expedient sancionador de gossos perillosos.-

12.- Atorgament de beneficis fiscals.-

13. Moció del grup municipal del PSC – CP per instal·lar punts de llum al vial perimetral situat al límit sud-est del SUD-7 del POUM.-

14.- Moció grup municipal de Som Amposta per lluitar contra el frau.-

15.- Moció del grup municipal JxC sol·licitant la no tramitació de la Llei de contractes de serveis a les persones i per la racionalització dels serveis públics.-

16.- Moció grup municipal de Som Amposta perquè la construcció del dipòsit de Poble Nou surti a licitació.-

17.- Precs i Preguntes.-

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament