• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Convocatòria ple extraordinari del 30 de març de 2020

Convocatòria ple extraordinari del 30 de març de 2020

publicat el 29/03/2020

Convocatòria de la sessió extraordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, per mitjans telemàtics, donada la no conveniència de celebrar-se presencialment per complir les restriccions derivades de la crisis del COVID-19 (coronavirus), a les 10:00 hores del dia 30 de març de 2020 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 1 d’abril de 2020 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de sufcient nombre de senyors membres. La sessió extraordinària que es convoca té el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 24 de febrer de 2020.

2. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia números 559 a 1021 de 2020.

3. Donar compte de les contractacions de personal.

4. Donar compte del Decret de l’Alcaldia 1019/2020, d’adhesió al "Manifest dels ens locals de Catalunya davant la crisis del coronavirus".

5. Aprovació defnitiva de la modifcació del Reglament de la venda no sedentària a la Ciutat d’Amposta.

6. Ratifcació de la suspensió del servei d’explotació d’estacionaments controlats mitjançant expenedors de tiquets a la Ciutat d’Amposta.

7. Aprovació inicial de l’expedient número 8 de modifcació de pressupost de 2020 per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.

8. Aprovació de la implementació de mesures per l’afectació del COVID19.

9. Aprovació inicial de la modifcació de l’ordenança fiscal número 14: Taxa per recollida d’escombraries.

10. Aprovació de les bases reguladores per la concessió de subvencions destinades a unitats econòmiques afectades pel COVID19.

11. Donar compte de la liquidació del pressupost municipal de 2019.

12. Donar compte del marc pressupostari 2021-2023.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament