• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Convocatòria del ple extraordinari del 29 de març de 2021

Convocatòria del ple extraordinari del 29 de març de 2021

publicat el 25/03/2021

Convocatòria de la sessió extraordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, per mitjans telemàtics, donada la no conveniència de celebrar-se presencialment per complir les restriccions derivades de la crisis de la COVID-19 (coronavirus), a les 12:30 hores del dia 29 de març de 2021 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 31 de març de 2021  en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de membres. La sessió que es convoca té el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2021.-

2.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia números 293 a 618 de 2021.-

3.- Donar compte de les contractacions de personal.-

4.- Donar compte de la delegació de competències en la regidora Ines Martí i Herrero.-

5.- Aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal d’Amposta.-

6.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal número 18: "Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa".-

7.- Aprovació de la instrucció a AMSERMU per la neteja extraordinària d’edificis municipals.-

8.- Aprovació de la modificació del contracte de concessió del servei d’estacionaments controlats mitjançant expenedors de tiquets a la ciutat d’Amposta amb motiu de la COVID-19.-

9.- Aprovació de la cessió del contracte del servei de neteja viària i manteniment dels espais verds del terme municipal d’Amposta – lot 2.-

10.- Incoació de procediment per la declaració de béns culturals d’interès local.-

11.- Sol·licitud de funcionària de declaració de compatibilitat.-

12.- Aprovació de conveni per al projecte "Promoció de l’autonomia personal: Banc d’ajudes tècniques de les Terres de l’Ebre".-

13.- Aprovació del conveni en matèria de serveis socials 2020-2023.-

14.- Aprovació inicial de l’expedient número 11 de modificació de crèdits del pressupost de 2021.-

15.- Aprovació inicial de la modificació de les Bases d’execució del pressupost de 2021.-

16.- Donar compte de la liquidació del pressupost de 2020.-

17.- Donar compte del Pla pressupostari a mig termini 2022-2024.-

18.- Resolució d’expedients sancionadors en matèria de gossos potencialment perillosos.-

19.- Resolució de recursos de reposició contra sancions en matèria de gossos potencialment perillosos.-

20.- Atorgament de beneficis fiscals.-

21.- Formulació d’aportacions al Pla per a la protecció del Delta de l’Ebre.-

22.- Adhesió a la "Plataforma para la defensa de los festejos de tauromaquia tradicional".-

23.- Moció del grup PSC – CP de reconeixement a la cultura popular d’Amposta.-

24.- Moció del grup Som Amposta per fer un nou pou i solucionar els problemes de la qualitat de l’aigua que arrosseguem fa anys.-

25.- Moció del grup JxA per la transparència en la qualitat de l’aigua per a consum humà d’Amposta.-

26.- Precs i preguntes.-

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament