• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Convocatòria ple extraordinari del 29 de juny de 2020

Convocatòria ple extraordinari del 29 de juny de 2020

publicat el 25/06/2020

Convocatòria de la sessió extraordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, per mitjans telemàtics, donada la no conveniència de celebrar-se presencialment per complir les restriccions derivades de la crisis del COVID-19 (coronavirus), a les 12:00 hores del dia 29 de juny de 2020 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 1 de juliol de 2020 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de membres. La sessió extraordinària que es convoca té el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de maig de 2020.-

2.- Donar compte dels decrets de l’Alcaldia números 1388 a 1745 de 2020.-

3.- Donar compte de les contractacions de personal.-

4.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia 1451/2020 de correcció d’errada material de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2019.-

5.- Aprovació definitiva de la modificació del Reglament orgànic municipal.-

6.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament de la Policia local d’Amposta.-

7.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta.-

8.- Aprovació inicial del Pla d’igualtat de l’Ajuntament d’Amposta.-

9.- Adhesió a l’associació "Taula pel consens del Delta" i aprovació dels seus estatuts.-

10.- Aprovació inicial de l’expedient número 15 de modificació del pressupost per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.-

11.- Aprovació de la modificació de l’annex de subvencions del pressupost de 2020.-

12.- Reconeixement d’obligacions d’exercicis anteriors degudament adquirides. Relació 607.-

13.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit.-

14.- Atorgament de beneficis fiscals.-

15.- Moció del grup municipal PSC – CP: "Per un turisme segur i sostenible. Moció per demanar que la demarcació de Tarragona formi part de la xarxa certificada de zones verdes de la Unió Europea".-

16.- Moció dels grups municipals EA – ERC, Som Amposta i JxA per a donar suport i ajudar a les ramaderies de bous braus de Catalunya.-

17.- Precs i preguntes.-

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament