• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Convocatòria ple extraordinari del 28 de setembre de 2020

Convocatòria ple extraordinari del 28 de setembre de 2020

publicat el 28/09/2020

Convocatòria de la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, per mitjans telemàtics, donada la no conveniència de celebrar-se presencialment per complir les restriccions derivades de la crisis de la COVID-19 (coronavirus), a les 13:00 hores del dia 28 de setembre de 2020 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 30 de setembre de 2020  en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de membres. La sessió ordinària que es convoca té el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 de setembre de 2020.-

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 2055 a 2655 de 2020.-

3.- Donar compte de les contractacions de personal.-

4.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia de designació de President de la Comissió informativa de desenvolupament social i econòmic.-

5.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia de delegació de competències en Tinent d’Alcalde.-

6.- Aprovació de la creació de la Comissió informativa de desenvolupament social i econòmic.-

7.- Aprovació de la modificació del règim de retribucions de Regidor.-

8.- Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de la Policia local d’Amposta.-

9.- Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta.-

10.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament de funcionament i ús de l’hort social, urbà i ecològic.-

11.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament general de funcionament de l’ús de l’immoble destinat a bucs d’assaig de música i arts escèniques.-

12.- Resolució del procediment de control de qualitat (febrer de 2020) del contracte dels serveis de neteja viària i manteniment d’espais verds – lot 1. Imposició de penalitats.-

13.- Aprovació de l’addenda al conveni amb el Consell Comarcal del Montsià sobre la regulació de la delegació de competències en matèria de salubritat.-

14.- Aprovació inicial de l’expedient número 22 de modificació del pressupost per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.-

15.- Aprovació expedient de reconeixement d’obligacions degudament adquirides d’exercicis anteriors.-

16.- Aprovació inicial expedient de modificació de les bases d’execució del pressupost.-

17.- Atorgament de beneficis fiscals.-

18.- Donar compte de la Resolució d’Intervenció de 18 de setembre de 2020, d’aprovació del Pla anual de control financer.-

19.- Donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2021.-

20.- Donar compte de l’Informe anual de control financer.-

21.- Donar compte de la informació trimestral enviada al MINHAP relativa al 2n. trimestre 2020.-

22.- Donar compte del PMP i el informe de morositat relatiu al 2n. trimestre 2020.-

23.- Moció del grup municipal JxA per aplicar qualsevol mecanisme a l’abast per poder rebaixar la taxa de terrasses durant 2021.-

24.- Moció del grup municipal JxA per crear un nou model de gestió a les platges d’Amposta.-

25.- Moció del grup municipal PSC – CP d’urgència en l’inici de les obres de millora de la C-12 (Eix de l’Ebre.-

26.- Precs i preguntes.-

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament