• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Convocatòria ple extraordinari del 27 d’abril de 2020

Convocatòria ple extraordinari del 27 d’abril de 2020

publicat el 24/04/2020

Us convoco a la sessió extraordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, per mitjans telemàtics, donada la no conveniència de celebrar-se presencialment per complir les restriccions derivades de la crisis del COVID-19 (coronavirus), a les 10:00 hores del dia 27 d’abril de 2020 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 29 d’abril de 2020 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de membres. La sessió extraordinària que es convoca té el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 de març de 2020.-

2.- Donar compte dels decrets de l’Alcaldia números 1022 a 1139 de 2020.-

3.- Donar compte de les contractacions de personal.-

4.- Aprovació de la proposta d’interpretació del contracte "Pavelló poliesportiu PAV2": discrepàncies sobre amidaments i certificacions.-

5.- Aprovació inicial de la modificació número 10 del pressupost municipal.-

6.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits.-

7.- Proposta d’atorgament de beneficis fiscals.-

8.- Aprovació de correcció d’acord d’atorgament de beneficis fiscals.-

9.- Moció del grup municipal de JxC sobre la modificació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.-

10.- Moció del grup municipal d’EA – ERC per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local.-

11.- Precs i preguntes.-

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament