• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Convocatòria ple extraordinari del 25 de maig de 2020

Convocatòria ple extraordinari del 25 de maig de 2020

publicat el 21/05/2020

Convocatòria de la sessió extraordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, per mitjans telemàtics, donada la no conveniència de celebrar-se presencialment per complir les restriccions derivades de la crisis del COVID-19 (coronavirus), a les 12:00 hores del dia 25 de maig de 2020 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 27 de maig de 2020 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de membres. La sessió extraordinària que es convoca té el següent:ORDRE DEL DIA


1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 27 d’abril de 2020.-

2.- Donar compte dels decrets de l’Alcaldia números 1140 a 1387 de 2020.-

3.- Donar compte de les contractacions de personal.-

4.- Donar compte de l’aprovació de la convocatòria d’ajuts CIVID-19.-

5.- Aprovació inicial de la 16a. fase del Pla d’ordenació i d’ocupació de recursos humans i modificació de la plantilla i relació de llocs de treball.-

6.- Sol·licitud de treballador de declaració de compatibilitat.-

7.- Ratificació de la represa del servei d’estacionament controlat mitjançant expenedors de tiquets a la Ciutat d’Amposta.-

8.- Resolució del procediment de revisió d’ofici de l’autorització per la realització de l’activitat de sala de ball al carrer del Grau, 9.-

9.- Aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió de subvencions de Joventut.-

10.- Aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores de la concessió d’ajuts econòmics a projectes municipals d’autoocupació.-

11.- Aprovació inicial de la modificació número 13 del pressupost municipal.-

12.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits.-

13.- Donar compte de les objeccions i omissions remeses a la Sindicatura de Comptes.-

14.- Donar compte del compliment d’objectius 2019.-

15.- Donar compte de la informació trimestral tramesa al Ministeri d’Hisenda – primer trimestre de 2020.-

16. Donar compte de l’informe de morositat i període mig de pagament– primer trimestre de 2020.-

17.- Precs i preguntes.-

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament