• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Plenari Convocatòries dels plens Convocatòria Ple extraordinari del 20 de desembre

Convocatòria Ple extraordinari del 20 de desembre

publicat el 18/12/2019

Convocatòria a la sessió extraordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 11:00 hores del dia 20 de desembre de 2019, en primera convocatòria i, a la mateixa hora del dia 24 de desembre de 2019 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de senyors membres. L’extraordinarietat de la sessió és deguda a l’aprovació del pressupost municipal per a 2020 i les dates nadalenques. La sessió extraordinària que es convoca té el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 25 de novembre de 2019.-

2.- Pressa de possessió de la regidora, Sra. Àngels Calleja Sansano.-

3.- Donar compte de la modificació del Grup municipal Partit dels socialistes de Catalunya – Candidatura de progrés (PSC – CP).-

4.- Canvi de regidores en òrgans col·legiats.-

5.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia números 4187 a 4410 de 2019.-

6.- Donar compte de les contractacions de personal.-

7.- Aprovació definitiva del Reglament per a determinar la condició d’habitatge desocupat amb caràcter permanent.-

8.- Aprovació definitiva de la modificació del Reglament del mercat públic d’Amposta.-

9.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament de la venda no sedentària a la Ciutat d’Amposta.-

10.- Verificació del text refós de la modificació puntual número 53 del POUM: "Canvi de qualificació urbanística de l’antic edifici social de Poble Nou del Delta".-

11.- Aprovació inicial de la modificació puntual número 55 del POUM: "Canvi de zonificació dels sòls qualificats de sistema d’espais lliures i de sistema d’equipaments comunitaris a Poble Nou del Delta".-

12.- Aprovació del pressupost i la plantilla municipal per a l’any 2020.-

13.- Aprovació del Pla estratègic de subvencions 2020.-

14.- Aprovació d’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.-

15.- Aprovació de la modificació del projecte "Pavelló poliesportiu PAV-2".-

16.- Atorgament d’ampliació del termini d’execució del contracte per l’execució de l’obra "Pavelló poliesportiu PAV-2".-

17.- Adhesió a la "Xarxa de municipis per l’economia social i solidària".-

18.- Sol·licituds de treballadors de declaració de compatibilitat.-

19.- Atorgament de beneficis fiscals.-

20.- Torn obert de paraules.-

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament