• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Comissions informatives Comissió d’hisenda, règim intern i personal 2015-2019

Comissió d’hisenda, règim intern i personal 2015-2019

publicat el 14/08/2017

Competències

Estudi i proposta dels següents assumptes: hisenda, pressuposts, ordenances fiscals, operacions de crèdit i tresoreria, estat i finançament de despeses no consignades en el pressupost, comptes generals i especials, concessió de subvencions amb càrrec a crèdits globals, despeses, ingressos, rendes i exaccions, gestió econòmica – financera general i la resta d’assumptes que incideixin de forma especial en matèria d’hisenda. Personal funcionari, laboral i eventual, incompatibilitats i incapacitats, assesso­ria jurídica i assumptes contenciosos, honors i distincions i la resta d’assumptes que incideixin de forma especial en matèria de personal. Terme municipal: atermena­ment, fitació i divisió, nuclis de població; mancomunitats, agrupacions municipals i altres òrgans semblants. Patrimoni: adquisició i alienació de béns, conservació i aprofitament de béns de tot tipus, inventari i patrimoni. Organització de serveis i oficines i coordi­na­ció i inspecció dels serveis generals i tots aquells no atribuïts expressa­ment a cap altra comissió informativa.. Es constituirà com Comissió especial de comptes.

Membres:

  • Sr. Tomàs Betomeu i Balart.
  • Sr. Miquel Subirats i Garriga.
  • Sr. Daniel Forcadell i Ferreres.
  • Sra. Susanna Sancho Maigí
  • Sra. Isabel Ferré i Roca.
  • Sr. Francesc Paz i Belmonte.
  • Sr. Francesc Josep Miró Melich.
  • Sra. Anna Tomàs Talarn.
  • Sr. German Ciscar Pastor.
  • Sra. Rosa Petegaz i Lafont.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament