• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Normativa Anuncis i edictes ANUNCI: Plec clàusules Serveis Temporada Platja 2019

ANUNCI: Plec clàusules Serveis Temporada Platja 2019

publicat el 27/03/2019

ANUNCI AL BOP

Aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 11 de març de 2019, el procediment obert per a l’atorgament de les autoritzacions municipals per a l’explotació dels serveis de temporada en domini públic maritimoterrestre i en zona de servitud de protecció per al període 2019 – 2021, s’anuncia l’obertura del procediment de licitació.

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament d’Amposta.

b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria general.

2. Objecte del contracte.

Descripció de l’objecte: per a l’atorgament de les autoritzacions municipals per a l’explotació dels serveis de temporada en domini públic maritimoterrestre i, en el seu cas, en zona de servitud de protecció que s’estableixin a les platges del terme municipal d’Amposta en virtut de Resolució del Director general d’Ordenació de Territori i Urbanisme de 17 de maig de 2017 per a les temporades 2019 a 2021.

Termini de duració: 3 anys.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4. Cànon anual base de licitació:

PLATJA EUCALIPTUS

Guingueta àrea 4 (GU-4) 600,00 €.

RIBA DE LA BADIA DELS ALFACS

Àrea d’altres explotacions comercials (AC-2) 300,00 €.

Àrea d’altres explotacions comercials (AC-3) 300,00 €.

RIBA DEL RIU EBRE

Zona d’esbarjo comercial (ZC-2) 20,00 €.

5. Garanties: article 53 del Plec de clàusules administratives i tècniques reguladores de l’adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació.

Entitat: Ajuntament d’Amposta – Plaça de l’Ajuntament, 3-4 (Amposta)

7. Presentació de les ofertes.

a) Data límit: el termini serà de 26 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí oficial de la província.

b) Documentació que integra les ofertes: article 58 del Plec de clàusules administratives i tècniques reguladores de l’adjudicació.

c) Lloc de presentació: Secretaria General de l’Ajuntament d’Amposta.

8. Obertura de les ofertes: Tindrà lloc el sisè dia hàbil següent al d’acabament del termini de presentació de proposicions a les 12 hores en el Saló de sessions de l’Ajuntament.

Amposta, 13 de març de 2019. L’ALCALDE


TERMINI PER PRESENTAR OFERTES

Fins al 16 d’abril

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Notificació Serveis Temporada 2019 Dpt. Territori

Informe Parc Natural del Delta de l’Ebre

Informe Capitania Marítima de Tarragona

Plec Clàusules 2019

PLÀNOLS

PLATJA EUCALIPTUS

RIBA DE LA BADIA DELS ALFACS

RIBA DEL RIU EBRE

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament