• Webs Municipals  

Rosa Pertegaz (No adscrita)

Lloc de naixement: Amposta
Data de naixement: 25-07-1959
Càrrec: Regidora
Àrea: Cap
Partit polític: Cap
Portaveu: No

Membre de

Junta de Govern:

No

Membre de

Comissions Informatives:


Contacte i xarxes socials

Telèfon: 977700057
Correu: rpertegaz@amposta.cat
Facebook:  rosita.pertegaz
Twitter:  @RositaPertegaz

Càrrecs a l’Ajuntament

 • Regidora

  Vocal a les següents Comissions Informatives:

  • Comissió de Noves Tecnologies, Transparència i eficiència i sostenibilitat energètica.
  • Comissió d’esports.
  • Comissió d’empresa i promoció econòmica.
  • Comissió de governació
  • Comissió d’ensenyament i cultura.
  • Comissió de sanitat  i serveis socials.
  • Comissió de comerç i mercat municipal.
  • Comissió de turisme, fires i promoció exterior.
  • Comissió d’hisenda, règim intern i personal.
  • Comissió d’obres, urbanisme i activitats.
  • Comissió de mitjans de comunicació i fires.
  • Comissió de serveis municipals, pagesia i medi natural.
  • Comissió de joventut i participació ciutadana.

Altres càrrecs

 • No té altres càrrecs.

Formació i experiència professional

 • Estudis de Batxillerat i FP1
 • Trenta-quatre anys treballant a l’empresa privada.
 • Un any a la Diputació de Tarragona, desenvolupament local de les Terres de l’Ebre.

Trajectòria política

 • Regidora a l’Ajuntament d’Amposta des del 2011.
 • Voluntària a Demòcrates de Catalunya des del 2016.

Retribucions

La retribució percebuda per la regidora Rosa Pertegaz i Lafont depèn de les assistències a les sessions dels diferents òrgans col·legiats de l’Ajuntament dels que forma part. Les compensacions econòmiques per assitència són les següents:

Tipus d’assistènica

Retribució bruta/sessió

Assistència sessions ple

445,84 euros

Assistència Comissions Informatives

53,50 euros

 

No obstant, per la seva condició de no adscrita i d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, la Regidora tindrà dret a percebre les indemnitzacions per assistències a les sessions de les comissions informatives de les que formava part amb anterioritat a adquirir la condició de membre electe no adscrit (comissions d’empresa i promoció econòmica, joventut i participació ciutadana, mitjans de comunicació i festes i de comerç i mercat municipal). A més, tindrà dret a percebre les indemnitzacions per les assistències a les sessions del ple. 

La retribució de la regidora es detalla a la taula de sota:

Període

Retribució bruta

Total 2015

9.095,12 euros

Total 2016

7.836,77 euros

Total 2017

7.347,42 euros

Total 2018

8.381,76 euros

Declaració de bens i activitats Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament