Rosa Pertegaz (No adscrita)

Lloc de naixement: Amposta
Data de naixement: 25-07-1959
Càrrec: Regidora
Àrea: Cap
Partit polític: Cap
Portaveu: No

Membre de

Junta de Govern:

No

Membre de

Comissions Informatives:


Contacte i xarxes socials

Telèfon: 977700057
Correu: rpertegaz@amposta.cat
Facebook: rosita.pertegaz
Twitter: @RositaPertegaz

Càrrecs a l’Ajuntament

 • Regidora
 • Vocal a les següents Comissions Informatives:
  • Comissió de Noves Tecnologies, Transparència i eficiència i sostenibilitat energètica.
  • Comissió d’esports.
  • Comissió d’empresa i promoció econòmica.
  • Comissió de governació
  • Comissió d’ensenyament i cultura.
  • Comissió de sanitat i serveis socials.
  • Comissió de comerç i mercat municipal.
  • Comissió de turisme, fires i promoció exterior.
  • Comissió d’hisenda, règim intern i personal.
  • Comissió d’obres, urbanisme i activitats.
  • Comissió de mitjans de comunicació i fires.
  • Comissió de serveis municipals, pagesia i medi natural.
  • Comissió de joventut i participació ciutadana.

Altres càrrecs

 • No té altres càrrecs.

Formació i experiència professional

 • Estudis de Batxillerat i FP1
 • Trenta-quatre anys treballant a l’empresa privada.
 • Un any ala Diputacióde Tarragona, desenvolupament local de les Terres de l’Ebre.

Trajectòria política

 • Regidora a l’Ajuntament d’Amposta des del 2011.
 • Voluntària a Demòcrates de Catalunya des del 2016.

Retribucions

La retribució percebuda per laregidora Rosa Pertegaz i Lafont depèn de les assistències a les sessions dels diferentsòrgans col·legiats de l’Ajuntament dels que forma part. Les compensacions econòmiques per assitència són les següents:

Tipus d’assistènica

Retribució bruta/sessió

Assistència sessions ple

445,84 euros

Assistència Comissions Informatives

53,50 euros


No obstant, per la seva condició de no adscrita id’acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, la Regidora tindrà dret a percebre les indemnitzacions per assistències a les sessions de les comissions informatives de les que formava part amb anterioritat a adquirir la condició de membre electe no adscrit (comissions d’empresa i promoció econòmica, joventut i participació ciutadana, mitjans de comunicació i festes i de comerç i mercat municipal). A més, tindrà dret a percebre les indemnitzacions per les assistències a les sessions del ple.

La retribució de la regidoraes detalla a la taula de sota:

Període

Retribució bruta

Total 2015

9.095,12 euros

Total 2016

7.836,77 euros

Total 2017

7.347,42 euros

Total 2018

8.381,76 euros

Declaració de bens i activitats

La realització de l’inventari de camins encara la recta final

La realització de l’inventari de camins encara la recta final

publicat el 21/02/2023

S’han inventariat 105 camins de les zones del Delta, Prats i Poble Nou i ara queda inventariar tots els camins de la zona de Garriga ...

1

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies