Perfil del contractant

En compliment d'allò que estableix l'article 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accès públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s'exposa a continuació la documentació i informació relativa a expedients de contractació de l'Ajuntament d'Amposta, d'acord al precepte legal esmentat:

Contractacions (a partir de març de 2018)


A partir del març de 2018 les contractacions es veuran a la Plataforma electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya .

Històric de contractacions (abans de març de 2018)

Any 2017

Nom ordenar per aquesta columna Data límit presentació ordenar per aquesta columna Tipus de contracte ordenar per aquesta columna Forma Adjudicació ordenar per aquesta columna Adjudicat ordenar per aquesta columna
Contracte de serveis per a la gestió del servei socioeducatiu no residencial 29/09/2017  serveis procediment obert si
Contractació dels serveis de neteja d’espais municipals 20/03/2017  serveis procediment obert si
Contractació de l’obra "Tancament de les pistes de futbol sala" 11/05/2017  obres procediment obert si
Subministrament d’un dumper autocarregable amb xassís rígid 21/06/2017  subministrament procediment obert si
Contractació de l’obra "Consolidació estructural i restauració de tram de la façana fluvial del Castell d’Amposta 19/06/2017  obres procediment obert si
Contractació de l’obra "Substitució de la xarxa d’aigües residuals d’Amposta a diversos carrers 2017" 19/06/2017  obres procediment obert si
Rehabilitació coberta principal i lluerna del mercat municipal 20/06/2017  obres procediment obert si
Contractació del servei de muntatge de Fira amposta 11/09/2017  serveis procediment obert si
Contractació del subministrament, instal·lació i configuració de maquinari i programari per a la renovació i ampliació de l’actual infraestructura d’emmagatzematge i virtualització de l’Ajuntament d’Amposta 11/09/2017  subministrament procediment obert si
Contractació dels serveis de maquetació i impressió de la Revista Amposta. 06/03/2017  serveis procediment obert si
Contractació dels serveis de manteniment i neteja d’espais enjardinats 03/10/2017  serveis procediment obert si
Contractació del serveis per a la gestió del servei socioeducatiu no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seve famílies (S.I.S) en l’apartat de famílies amb infants de 0 a 3 anys per a l’any 2018 02/01/2018  serveis procediment obert si
Contractació de l’obra "pavimentació de diversos carrers i camins 2017 06/11/2017  obres procediment obert si
Contractació dels serveis de manteniment de la xarxa corporativa municipal de dades 13/11/2017  serveis procediment obert si
Contractació del subministrament de combustible per als vehicles i maquinària del parc mòbil i calefacció i ACS 15/11/2017  subministrament procediment obert si
Contractació de l’obra "Pavelló poliesportiu PAV2" 27/11/2017  obres procediment obert si
Contractació de l’obra "Urbanització del carrer França" 27/11/2017  obres procediment obert si
Contractació de l’obra "Urbanització del carrer Sant Cristòfol" 27/11/2017  obres procediment obert si
Contractació de l’obra "Instal·lació elèctrica i canvi d’enllumenat a la zona nord-est i centre de la Ciutat d’Amposta" 28/11/2017  obres procediment obert si
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER L’ADQUISICIÓ DE 35 TERMINALS PER A LA COMUNICACIÓ 28/09/2017  subministrament procediment obert si
Contractació serveis de recollida de gossos i gats abandonats 02/09/2017  serveis procediment obert no
Contracte privat d’assegurança col·lectiva d’accidents 11/12/2017  privats procediment obert no
Contracte privat d’assegurança per danys a immobles municipals 11/12/2017  privats procediment obert no
Contractació dels serveis de direcció de la Festa del Mercat a la Plaça 2017-2018 27/03/2017  serveis procediment obert no
Contracte privat d’assegurança de la flota de vehicles municipals 11/12/2017  privats procediment obert no

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament