• Webs Municipals  


Perfil del contractant

Contracte administratiu de Serveis per a la neteja de diferents dependències municipals

Nom Contracte administratiu de Serveis per a la neteja de diferents dependències municipals
Publicació plecs BOP (BOPT número 121, de 25 de maig de 2012)
Publicació licitació BOE (BOE número 168, de 14 de julio de 2012)
Presentació licitació DOUE - 03/07/2012 - 2012-091834
Publicació licitació DOUE (DOUE de 05/07/2012, 2012/S 127-210874)
Data límit presentació propostes 13/08/2012
Data límit al·legacions 19/06/2012
Data publicació plecs 25/05/2012
Tipus de contracte serveis
Forma d'adjudicació procediment obert
Documents
Pressupost licitació 265156,98 € (IVA exclòs)
Valor estimat del contracte 1335360 €
Calculat d'acord amb l'article 88 TRLCSP (IVA exclòs)
Requeriment de documentació Data: 31/08/2012
Acord de : Junta de Govern Local
Adjudicatari: ISS Facility Services SA
Import provisional: 228801,48 € (IVA exclòs)
Adjudicació definitiva Data: 14/09/2012
Acord de : Junta de Govern Local
Adjudicatari: ISS Facility Services SA
Import definitiu: 228801,48 € (IVA exclòs)

Mesa de contractació
President/a JOSEP ANTONI JOSÉ NOS
Secretari/a VERÒNICA ARASA GALLEGO
Vocal 1 MARIA CINTA VIDAL BAYARRI
Vocal 2 MARIA DEL MAR MEDALL GONZÁLEZ
Vocal 3 JOSEP LLUÍS ARASA FUMADÓ
Vocal 4 RAMON NOCHE ARNAU

 

En compliment d'allò que estableix l'article 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accès públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s'exposa a continuació la documentació i informació relativa a expedients de contractació de l'Ajuntament d'Amposta, d'acord al precepte legal esmentat.

Consulteu el perfil del contractant d'altres anys:

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament