Inici Informació Oficial Informació d’interès Bases del 4rt Concurs de Disseny de Samarretes de Festes Majors d’Amposta 2017

Bases del 4rt Concurs de Disseny de Samarretes de Festes Majors d’Amposta 2017

publicat el 07/06/2017

1-Participants:

Poden participar totes les colles d’Amposta, que estiguen al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, que no tinguin deutes pendents en l’Ajuntament d’Amposta, que amb motiu de les Festes Majors es facin una samarreta per a tots els membres del grup i que la llueixin en algun dels actes.

2- Forma de participar:

Un representant de la colla ha de portar als estudis d’Amposta Ràdio una mostra de la samarreta que s’hagin fet per les Festes de 2017. Aquesta mostra podrà ser la mateixa samarreta o una fotografia del disseny, en el cas que encara no la tinguin físicament. És preferible que es participi amb la samarreta ja que les mostres que es rebin quedaran exposades a l’aparador dels estudis de la Ràdio fins al primer dia de les Festes.

El representant de la colla, que haurà de ser major d’edat, haurà de formalitzar la inscripció omplint la butlleta d’inscripció, el full de declaració i el full de dades bancàries que s’adjunta a aquestes bases.

3- Termini de presentació

La butlleta d’inscripció s’ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta fins al dia 10 d’agost (horari de 9 a 14h.), i un cop registrada cal portar-la junt amb la samarreta als estudis d’Amposta Ràdio, en horari de 8 a 14h. i de 16 a 18h., i les mostres es poden passar a recollir l’endemà dia 11, en horari de 16 a 18 h. per a que els participants puguin lluir la samarreta a l’arribada del bou.

4- Membres del jurat i deliberació

El jurat el formaran el tècnic de joventut, la tècnica de festes, dos tècnics d’Amposta Ràdio i un membre del professorat de l’Escola d’Art i Disseny que triaran entre les participants la samarreta que sigui més divertida tot valorant també el disseny, la composició i la que en conjunt sigui més adient per a les Festes Majors.

5- Premis

S’estableixen 3 premis:

- Premi a la samarreta més divertida: 150 €

- Premi a la samarreta més original: 150 €

- Premi a la samarreta més elaborada:150 €

El pagament dels premis s’efectuarà única i exclusivament mitjançant transferència bancària, per aquest motiu cal que a les butlletes d’inscripció s’anoti el núm. de compte corrent de cada participant.

Els premis es donaran a conèixer el dia 11 per la tarda, després de l’arribada del bou, a la Plaça Ramon Berenguer IV. L’hora exacta de l’entrega figurarà al programa de festes.

6- Altres disposicions:

Qualsevol fet no previst en aquestes bases, o dubte sobre interpretació de les mateixes, serà resolt a criteri dels organitzadors.

La participació en la present convocatòria implica acceptar totes i cadascuna de les disposicions contingudes a les presents bases i la conformitat amb les decisions que l’organització pugui prendre.

L’organització es reserva el dret d’admissió per a aquells treballs que pel seu contingut puguin resultar controvertits.

7- Difusió:

La difusió d’aquestes bases serà mitjançant el BOPT, la pàgina web municipal i la BDNS.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Nom del representant:

Adreça: Població:

DNI: Tel.:

Núm. compte corrent:

Nom del grup que representa:

Nom de la samarreta:

Característiques de la samarreta (com s’ha fet):

Significat de la samarreta:

S’autoritza a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta, per a que pugui disposar del material fotogràfic del concurs per a la difusió del mateix en els mitjans de comunicació que l’Ajuntament consideri oportuns. L’Ajuntament d’Amposta podrà cedir aquest material sempre i quant tingui com a finalitat la divulgació i promoció del concurs de disseny de samarretes de Festes Majors d’Amposta.

Amposta, ............ de ..................................... de 2017

Signat:

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades facilitades pels/les concursants s’inclouran en un fitxer el titular i responsable del qual és l’Ajuntament d’Amposta. La finalitat del fitxer és la realització de tasques pròpies de la gestió, promoció i difusió del de disseny de samarretes de Festes Majors d’Amposta.

Sempre que ho desitgin, els/les concursants podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de les seves dades, segons estableix la legislació vigent, adreçant-se a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta, pl. Espanya, 6, 43870 Amposta.

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ESTAR AL CORRENT DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA I AMB L’ESTAT, AIXÍ COM DE LES OBLIGACIONS AMB LA SEGURETAT SOCIAL

Dades de la persona que actua en nom i representació de …..........................................

Cognoms i nom:

DNI:

Adreça:

Població:

Codi postal:

Declaració

Jo, com a persona responsable de.................................................................................... que participa en el 4rt. Concurs de disseny de samarretes de Festes Majors d’Amposta, convocat per l’Ajuntament d’Amposta, per al dia 11 d’agost de 2017, acredito mitjançant declaració responsable que em trobo al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

Amposta, de de 2017

Signatura

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies