• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès BASES XL CONCURS NACIONAL DE VESTITS DE PAPER D’AMPOSTA

BASES XL CONCURS NACIONAL DE VESTITS DE PAPER D’AMPOSTA

20 d’agost de 2010

publicat el 22/06/2010

Descarrega les bases i la butlleta d’inscripció en format PDF

 

BASES

1. Poden participar els/les modistes que ho desitgin.

 

2. Cada concursant pot presentar només un vestit per a cada modalitat.

 

Els vestits, ornaments i complements (capes, abrics, vels, barrets, joies, etc.) han d’estar confeccionats, única i exclusivament, amb paper, cosit a mà o a màquina, no estant permès l’ús de coles o similars. que s’autoritza l’ús de frisulina de paper com a reforç del vestit.

 

En tots els vestits presentats, el jurat tindrà en compte la imatge, el calçat i els complements, que han d’anar d’acord amb el vestit.

 

El Concurs consta de quatre modalitats:

 

Moda Actual: tot tipus de vestits dins la moda actual (cocktail, passeig, nit, etc.).

 

Vestit d’Època: aquells que fan referència a esdeveniments o cerimònies d’època, adaptant-se el màxim al model original. En cas d’estar basats en algun quadre o fotografia, cal que s’aporti el document per poder comparar.

 

Vestit de Fantasia: inspirat en mitologies, llegendes, ciència-ficció, amb motius fantàstics, etc.

 

Infantil: Els vestits seran especialment dissenyats per a nens i els/les models no superaran els 14 anys d’edat.

 

Cada participant ha de presentar-se a concurs amb un/-a model per a cada vestit inscrit. El/la modista pot exhibir el vestit que ha confeccionat, si es tracta d’un sol.

 

Els/les modistes concursants i els/les models hauran de presentar-se al recinte de Festes a les 16 hores del dia 20 d’agost, amb els corresponents vestits, per efectuar el passi previ i privat davant el Jurat. La falta de puntualitat i assistència a aquest primer passi significarà la desqualificació del/la concursant, que no prendrà part en la desfilada. Posteriorment a la desfilada, els vestits restaran a les perxes per a què ell Jurat pugui observar-los, sense la presència de modistes o models.

 

3. Els premis, que s’atorgaran únicament als/les modistes concursants, es repartiran de la següent manera:

Moda Actual:                          Vestit de Fantasia:

Primer premi: 795€                    Primer premi: 795€

Segon premi: 635€                    Segon premi: 635€

Tercer premi: 515€                    Tercer premi: 515€

Quart premi: 355€                     Quart premi: 355€

Cinquè premi: 242€                   Cinquè premi: 242€

 

Vestit d’Època:                        Infantil:

Primer premi: 795€                    Primer premi: 200€

Segon premi: 635€                    Segon premi: 100€

Tercer premi: 515€

Quart premi: 355€

Cinquè premi: 242€

 

A més, s’atorgarà un premi de participació de 90€ a cada vestit no premiat i 35€ per a cada model participant en les modalitats d’actual, època i fantasia. En la modalitat infantil, s’atorgarà un premi de participació de 45€.

 

4. Els/les participants hauran de presentar les butlletes d’inscripció abans del 31 de juliol de l’any en curs.

 

5. Els/les participants hauran de presentar dintre del termini que es refereix a la base anterior les butlletes d’inscripció a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta (pl. Espanya, núm. 6, 2n pis, 43870 Amposta).

 

6. Per a cada vestit concursant cal formalitzar la corresponent butlleta d’inscripció, on es consignaran les característiques de cada model amb els detalls més sobresortints del mateix. La Comissió organitzadora tindrà cura que aquestes, siguin enregistrades per rigorós ordre de recepció. Els primers inscrits seran els darrers en desfilar.

 

7. Es formarà un jurat d’experts que decidirà la concessió dels premis, als vestits que hagin obtingut una major puntuació. El Jurat aplicarà la puntuació als vestits de la següent manera:

* Tallatge i confecció: de 0 a 10 punts.

* Treball artesanal: de 0 a 10 punts.

* Originalitat: de 0 a 10 punts.

En cas d’empat, es tindran en compte els punts de porte i si aquell persistís, s’efectuarà una nova votació en presència del Notari a fi de determinar l’ordre en què ha de quedar establerta la classificació definitiva.

 

El decisió del Jurat és inapel·lable.

 

Seran desqualificats els vestits que el Jurat cregui oportú.

 

8. Tots els vestits presentats han de ser inèdits, i no poden participar, ni abans ni després, en cap altre concurs o exhibició similar.

 

Els/les modistes i els/les models hauran d’acatar estrictament les indicacions que, durant la celebració del concurs, siguin donades per la Comissió organitzadora.

 

El vestit guanyador del primer premi de cada modalitatquedarà en propietat de l’Ajuntament d’Amposta.

 

La inscripció i la participació en el Concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta implica l’acceptació d’aquestes bases.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament