• Webs Municipals  

Execució del Planejament

publicat el 10/10/2019

1. L’execució d’aquest POUM i dels instruments de planejament que el desenvolupen, correspon a l’Ajuntament d’Amposta com a Administració actuant sense perjudici de la iniciativa privada, i segons el sistemes i/o modalitats d’actuació que per cada sector i/o polígon d’actuació es fixen, o estableixi el planejament; també correspon a les altres Administracions Públiques, en el marc de les seves respectives competències, la Generalitat de Catalunya i les entitats urbanístiques especials. També poden tenir la consideració d’administració actuant els consorcis urbanístics i les societats de capital íntegrament públic. Així mateix els particulars poden proposar i redactar plans i projectes urbanístics en els termes fixats als articles 96 i 97 del TRLUC.

2. L’execució del planejament es realitza bé per gestió integrada per sectors de planejament urbanístic o polígons d’actuació complets amb la finalitat de repartir equitativament les càrregues i beneficis derivats de l’ordenació i per a executar o completar les obres i els serveis urbanístics necessaris; o bé mitjançant la gestió aïllada, especialment en sòl urbà, en aquells supòsits en
què no calgui o no sigui possible la delimitació d’un polígon per al repartiment equitatiu de les càrregues i dels beneficis derivats de l’ordenació urbanística.

3. L’edificació dels solars resultants de les actuacions d’execució, tant integrades com aïllades, forma part també de la gestió urbanística, i constitueix la fase de culminació del procés que segueix, sense perjudici dels deures de conservació dels edificis, així com dels deures per a la seva rehabilitació, d’acord amb allò establert a l’article 42 del TRLUC.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament