• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Regidories Regidoria d’Urbanisme i Activitats Condicions d’urbanització per a la protecció del sòl

Condicions d’urbanització per a la protecció del sòl

publicat el 10/10/2019

1. En ocasió de l’execució de les obres d’urbanització es tindrà especial cura de l’estabilitat superficial del sòl.

2. En els projectes d’urbanització, PEU per al desenvolupament dels sistemes generals i projectes tècnics d’obra, ja sigui pública o privada, hom tindrà en compte les característiques geomorfològiques del territori afectat.

3. En qualsevol moment durant l’execució dels treballs d’urbanització, o fins i tot un cop finalitzats, l’Ajuntament podrà ordenar a càrrec del promotor o propietari l’adopció de mesures per tal de restablir l’estabilitat superficial dels terrenys i molt especialment la reparació o construcció de marges, plantació de talussos, tractaments de solcs o torrenteres, repoblació d’àrees desnonades i finalitats anàlogues.

4. Amb objectius similars, l’Ajuntament podrà redactar projectes d’estabilització de pedreres i zones amb especial risc de patir els efectes de l’erosió, com les capçaleres dels torrents.

5. El procediment a seguir en aplicació del punt anterior serà l’establert a l’articulat del TRLUC, o del precepte que, eventualment, i en un futur, el substitueixi.
Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament