• Webs Municipals  

Mesures de protecció contra el foc

publicat el 10/10/2019

1. Tots els instruments de planificació que es redactin en desenvolupament d’aquest Pla d’ordenació urbanística municipal han d’incorporar les determinacions necessàries per tal de garantir la deguda protecció contra el foc. A tal efecte es compliran el Decret 64 / 1995 de mesures de prevenció d’incendis forestals i la Norma Bàsica d’Edificació CPI o les normes que siguin d’aplicació en cada moment.

2. Tots els sectors de planejament, tinguin o no contacte directe amb les masses forestals, disposaran en tot moment d’una reserva de 100 m³ d’aigua en connexió directa amb el sistema d’hidrants necessaris. A més, en els sectors on existeixin masses forestals o que estiguin en contacte amb elles, s’instal·laran perimetralment a les zones edificables boques d’incendi en nombre suficient per tal de garantir la seguretat.

3. L’Ajuntament podrà redactar altres disposicions per a una millor protecció en matèria d’incendis i podrà condicionar les llicències d’edificació i autorització d’usos del sòl en llocs on hi pugui haver perill d’incendi al compliment de mesures correctores que s’hauran d’incorporar a l’actuació, l’aplicació de les quals haurà de ser convenientment garantida d’acord amb el criteri municipal.

4. L’eficàcia de les llicències es condicionarà a la inscripció registral dels seus condicionaments.
Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament