• Webs Municipals  

Catàleg de béns a protegir.

publicat el 09/10/2019

1. Dins del Catàleg de bens a protegir que s’incorpora en aquest POUM es defineixen les següents categories:

a. Béns Culturals d’Interès Nacional. Correspon a aquells elements que tenen aquesta consideració en virtut de la vigent legislació sobre Patrimoni Cultural Català.

b. Béns Culturals d’Interès Local. Correspon a aquells elements que formen part del Catàleg que no tenen la declaració de Béns Culturals d’Interès Nacional.

c. Béns Culturals d’Interès pel detall. Correspon a aquells elements d’un edifici que tenen un especial valor cultural, històric o documental, susceptibles de ser considerats per si mateixos. El seu detall s’explicitarà bé a la fitxa bé a la presentació d’una proposta detallada d’actuació.

d. Béns d’inventari d’interès documental. Correspon a aquells elements que tenen un especial valor cultural, històric i documental, sobre els quals no es disposa la seva obligada conservació física, però s’estableixen determinats nivells de regulació normativa en relació amb la documentació i estudi sobre aquests béns prèviament a qualsevol intervenció sobre els mateixos que comporti la seva desaparició.

2. Els diferents elements relacionats en el Catàleg, que actualment no formin part del llistat contingut en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Historicoartístic d’Amposta, s’entendran incorporats automàticament en el mateix, essent d’aplicació per a cadascun d’ells els criteris i determinacions bàsics per a la seva protecció, recollits en aquest Catàleg.

3. L’Ajuntament d’Amposta procedirà a la revisió del Catàleg en el moment en què es consideri necessari tant per la seva completa actualització com la seva ampliació.

4. En casos en què a la mateixa illa existeixi un edifici catalogat, es sol·licitarà preceptivament un informe als serveis tècnics municipals sobre condicions addicionals que es puguin establir en el seu cas per la millor protecció d’aquell i la correcta integració en l’entorn. Aquest informe serà vinculant i es corroborarà el seu compliment amb l’informe favorable que emetin els serveis  tècnics municipals a la presentació d’un avantprojecte previ a la sol·licitud definitiva de llicència. Aquest procediment s’estableix sens perjudici dels informes preceptius i actuacions que requereixin les administracions competents.
Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament