• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Regidories Regidoria d’Urbanisme i Activitats Instruments Urbanístics derivats de planejament i execució

Instruments Urbanístics derivats de planejament i execució

publicat el 09/10/2019

1. Els instruments que tenen per objecte de desenvolupar i completar les determinacions d’aquest Pla d’ordenació urbanística municipal i d’acord amb la classificació del sòl o amb caràcter general de tot el terme municipal, es redactaran seguint les figures previstes de planejament derivat d’acord amb els articles 65 i ss del TRLUC 2/02:

UUPlanejament
a) Plans parcials urbanístics de delimitació en sòl urbanitzable no delimitat
b) Plans parcials urbanístics en el sòl urbanitzable delimitat
c) Plans especials Urbanístics
d) Plans de millora urbana en sòl urbà consolidat i no consolidat

UURegulació Urbanística
a) Catàlegs de Protecció
b) Projectes d’obres d’urbanització complementaris.
c) Ordenances.

UUlnstruments de gestió
a) Projectes de delimitació i divisió dels sectors o dels polígons d’actuació
b) Estatuts i bases d’actuació.
c) Projectes de reparcel·lació.
d) Determinació de sistema d’actuació


2. Els fins d’aquests instruments seran els establerts a la legislació urbanística vigent, i per tant no es podrà tramitar un instruments quan en correspongui la tramitació d’un altre, segons l’esmentada legislació.
Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament