• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Regidories Regidoria d’Urbanisme i Activitats Iniciativa i competència pel desenvolupament del POUM

Iniciativa i competència pel desenvolupament del POUM

publicat el 09/10/2019

1. L’execució d’aquest POUM i dels que en desenvolupament del mateix s’aprovin, es realitzarà per l’Ajuntament d’Amposta, que és l’administració actuant, sense perjudici de la iniciativa privada, i segons el sistemes i/o modalitats d’actuació que per cada sector i/o polígon d’actuació es fixen, o estableixi el planejament. També poden tenir la consideració d’administració actuant, l’lncasòl, els consorcis urbanístics i les societats de capital íntegrament públic, i els previstos als articles 22 i 23 del DL 1 /2005. Els particulars podran proposar i redactar plans i projectes urbanístics en els termes fixats als articles 96 i 97 del DL 1 /2005.

2. Les actuacions, obres i serveis que portin a terme l’Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació Provincial, el Consell Comarcal o altres administracions, per a l’execució de sistemes generals, són operacions d’execució del POUM dels què en desenvolupament del mateix s’aprovin, o de plans superiors i/o sectorials.

3. L’Ajuntament d’Amposta podrà assumir l’exercici de l’acció expropiatòria dels béns afectats, quan cooperi a l’execució de les obres i serveis que realitzin l’Estat, la Generalitat, la Diputació Provincial, el Consell Comarcal o altres Entitats Públiques per a la dotació de sistemes generals d’acord amb les previsions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

4. Les Entitats Urbanístiques col·laboradores, els consorcis i les Societats que amb finalitats urbanístiques puguin crear-se, per sí o amb la participació de l’Ajuntament i, en tot cas, amb llur autorització, podran executar aquest Pla o els que en desenvolupament del mateix s’aprovin, dins de les seves competències.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament