• Webs Municipals  

Regles gràfiques d’interpretació

publicat el 08/10/2019

1. La delimitació de les diverses unitats territorials ( sectors, zones, sistemes i polígons actuació ) determinades en el POUM, podrà ésser ajustada o precisada a través dels Plans especials urbanístics, Plans de millora urbana i Plans parcials urbanístics que el desenvolupin, sense necessitat de modificar el Pla d’ordenació urbanística municipal. Així mateix, podran ajustar-se els límits dels polígons i unitats d’actuació a través de projectes de delimitació o dels projectes de reparcel·lació o d’expropiació.

2. Les causes que poden justificar l’ajustament o precisió de les determinacions són:

a) L’existència d’alineacions oficials o límits d’edificació consolidats

b) Els límits, línies i particions de propietats existents amb anterioritat a la present revisió del Pla d’ordenació urbanística municipal

c) Les característiques geogràfiques i topogràfiques del terreny

d) L’existència d’elements naturals o artificials d’interès que ho justifiquin

3. La superfície de les unitats territorials no podrà alterar-se en més o en menys d’un 5 %, llevat dels sistemes d’espais públics, la modificació de la superfície dels quals no podrà reduir l’estàndard del sector corresponent.

4. Aquestes regles s’aplicaran també als treballs planimètrics de canvi d’escala.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament