• Webs Municipals  

Contingut del Pla

publicat el 03/10/2019

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Amposta està integrat pels
següents documents:

1.1.- Memòria descriptiva, justificativa i estudis complementaris.

1.2. Plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori i de traçat de les xarxes bàsiques d’abastament d’aigua, de subministrament de gas i d’energia elèctrica, de comunicacions, de telecomunicacions i de sanejament i les corresponents als altres serveis establerts pel Pla.

1.3. Normes urbanístiques.

1.4. Catàleg de béns a protegir.

1.5. Agenda i Avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.

1.6. Informe mediambiental.

1.7. Memòria Social


Plànols d’informació

IN.00    Fotografia Aèria
IN.01    Emmarcament Territorial
IN.02    Geològic
IN.03    Terres i Aigües
IN.04.1 Jerarquia Viària
IN.04.2 Eixos Cívics
IN.05    Sistema d’equipaments i Espais Lliures (Actual)
IN.06    Jaciments Arqueològics
IN.07    Edificacions de Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic
IN.08    Edificacions en Sòl No Urbanitzable
IN.09    Àrees Protegides
IN.10    Xarxa d’Aigua Potable
IN.11    Xarxa de Sanejament
IN.12    Xarxa d’Electricitat
IN.13    Xarxa de Gas
IN.14Xarxa de Telefonia

Plànols d’ordenació

RE.01    Regim jurídic del sòl
RE.02    Detall Regim Jurídic del sòl
US.01   Usos globals del sòl
OR.01   Sòl no urbanitzable: usos globals del sòl
OR.02   Sectors de planejament i polígons d’actuació
OR.03   Sòl Urbà i urbanitzable : qualificació, ordenació i gestió
OR.04   Sòl urbà: Detall d’ordenació
Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament