• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Classificació segons la funció urbanística: usos generals

Classificació segons la funció urbanística: usos generals

publicat el 07/05/2019

Els usos generals són els que el Pla estableix genèricament pels sectors, entès com àmbit de
planejament (pla parcial, pla especial, etc.) o com agrupació d’un conjunt de zones (sector
residencial en edificació compacta, sector residencial en eixample, sector residencial en
edificació unifamiliar en filera, sector residencial en edificació unifamiliar aïllada, sector
residencial en edificació oberta, sector residencial en conjunts unitaris, sector industrial, sector
de serveis terciari logístics, sector d’activitats agrícola ramaderes i forestals) i pels sistemes en
el sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable.

1. Habitacional
És el que es refereix a l’allotjament perllongat de les persones en edificis condicionats per
aquesta funció, anomenats edificis d’habitatges i a l’allotjament temporal destinat a col·lectius
de persones. Inclou els usos específics, definits en l’article que segueix a continuació,
següents:
Edifici unifamiliar, edifici bifamiliar, edifici plurifamiliar, habitatge rural, residencial col·lectiu i
residencial especial.

2. Terciari:
Comprèn les activitats de tipus comercial i de servei. Inclou els usos específics, definits en
l’article que segueix a continuació, següents: Hoteler, comercial, oficines i serveis, restauració i
recreatiu.

3. Industrial
Comprèn les activitats de tipus industrial i de magatzem. Inclou els usos específics, definits en
l’article que segueix a continuació, següents: magatzem i industrial.

4. Productiu sector primari:
Comprèn les activitats que són pròpies del medi rural destinades a l’explotació del camp, el
bestiar i els boscos, incloses les petites activitats de caràcter familiar o artesanal derivades del
mateix i a l’explotació dels recursos minerals. Inclou els usos específics, definits en l’article que
segueix a continuació, següents: agrícola, ramader, forestal i extractiu.

5. Comunicacions:
Comprèn els usos destinats al transport de les persones i mercaderies en les seves diferents
modalitats: viari, ferroviari i aeri. Inclou els usos específics, definits en l’article que segueix a
continuació, següents: estacions de serveis.


6. Dotacional:
Comprèn els usos o activitats al servei directe dels ciutadans: educació, assistència, sanitat,
cultura, esport, religió, i d’altres similars. Inclou els usos específics, definits en l’article que
segueix a continuació, següents: educatiu, sanitari, assistencial, sociocultural, esportiu,
administratiu, estacionament i aparcament.


7. Espais lliures:
Comprèn les activitats destinades a l’esbarjo, esplai o repòs dels ciutadans a l’aire lliure, en
espais no edificats.


8. Serveis tècnics i ambientals:
Comprèn els usos o activitats relacionats amb les infraestructures de serveis tècnics urbans
necessaris pel funcionament del conjunt de la ciutat i tots els relacionats amb el medi ambient.
Inclou els usos específics, definits en l’article que segueix a continuació, següents: Generació
d’energia elèctrica, gestió de residus, tractament d’aigües, infraestructures de
telecomunicacions i divulgació del medi ambient.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament