• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Educador/a de suport a la Llar d’infants la Sequieta per a cobrir una baixa temporal

Oferta de treball: Educador/a de suport a la Llar d’infants la Sequieta per a cobrir una baixa temporal

publicat el 30/04/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

30/04/2019

Descripció del lloc de treball:

Educador/a de suport Llar d’Infants La Sequieta – Baixa temporal

Categoria:

C2-13 (C2,5,3)

Departament:

Ensenyament

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 30/04/2019 al 3/05/2019 fins les 14.00 hores.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 3/05/2019.
 • Període d’al·legacions: 6/05/2019 al 7/05/2019.
 • Inici de les proves: 8/05/2019.

Funcions del lloc de treball:

 • Tasques i funcions bàsiques.
 • Desenvolupar tasques corresponents a l’educació dels infants, tot d’acord amb la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya.
 • Quantes altres se li assignin pel Director en matèries relacionades amb les funcions anteriors o d’altres requerides per les necessitats del servei.

Requisits imprescindibles:

 • Formació mínima: Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil.
 • Superar les proves que proposi el tribunal seleccionador
 • Estar en possessió del títol de català nivell C1 o C actual.

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció. (la trobareu a la web de l’Ajuntament d’Amposta, dins la pestanya de Serveis i tràmits.
 • Original i còpia del DNI.
 • Currículum Vitae.
 • Informe oficial de la vida laboral.
 • Certificat del nivell C1 o C actual de català o equivalent. (No presentar-lo, comporta fer la prova del nivell requerit corresponent, en cas de superar totes les proves)
 • Certificat d’antecedents penals.

Requisits valorables:

 • Experiència mínima de 4 mesos en Llars d’Infants públiques o privades.

Tipus de contracte:

Eventual

Durada del contracte:

En funció de les necessitats

Jornada:

En funció de les necessitats

Horari:

Per definir

Retribució anual mensual aproximada:

Per definir

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta – Llars d’Infants Municipals

Data prevista d’incorporació:

Borsa de treball – Segons les necessitats

Descripció del procés de selecció:

 • Fase 1: Entrevista personal

Observacions (particularitats de la gestió):

 • VEURE OBSERVACIONS


Observacions

El dia 8 de maig a les 9:00 hores del matí es realitzaran les entrevistes a la Sala Saint Jean de la Ruelle de l’Ajuntament d’Amposta. Es realitzaran totes les proves de selecció als candidats/es que compleixin tots els requisits imprescindibles de l’oferta.

Els candidats hauran de superar les proves que a continuació es detallen. Així mateix, es valorarà el currículum i l’experiència dels candidats.

Les proves consistiran en:

1.- Entrevista personal realitzada pel jurat de les proves.

Documentació:

Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell bàsic de català (certificat C1) la qual cosa es podrà acreditar amb la presentació dels títols, i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. En cas de voler acreditar el nivell de català assolit per estudis reglats realitzats, caldrà presentar un certificat expedit pel centre, que convalidi el nivell de català assolit. En cas de no acreditar documentalment l’esmentat nivell de català, les persones interessades a participar en la convocatòria també podran presentar les seves instàncies, tot i que hauran de realitzar la prova específica de coneixements de la llengua catalana de l’esmentat nivell.

Aportar una declaració jurada (inclosa a la sol·licitud per a la participació n processos de selecció, que podreu trobar a l’apartat de tràmits i serveis de la web de l’Ajuntament d’Amposta) del candidat/a que en cas de ser seleccionat/ada no incorre en cap supòsit d’irregularitat en la contractació laboral temporal que pogués donar lloc a la conversió d’un contracte temporal en indefinit no fix, en els termes establerts de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 i, el Text Refós de la Llei reguladora de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

Per a participar en el procés els candidats s’han d’inscriure a l’Ajuntament d’Amposta, al Registre Municipal durant el període de sol·licituds. Per a formalitzar la inscripció cal aportar la informació indicada als requisits imprescindibles del quadre de detallat.

Actualitzat el 3/05/2019

Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos

Vistes les peticions per a prendre part en les proves selectives per a cobrir el lloc d’Educador/a de Suport a la Llar d’Infants La Sequieta.

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procediment selectiu de personal, a 3 de maig de 2019, a les 14 hores,

ES RESOL:

La llista provisional d’aspirants admesos i exclosos següent:

Admesos/es (DNI)

9234-Y

3265-Q

7836-A

7977-C

7591-L

3511-C

8225-T

Exclosos/es (DNI)

2191-H

0357-Y

9766-R

D’acord amb l’oferta de treball publicada, el període d’al·legacions és del 6 de maig al 7 de maig de 2019. El dia 7 de maig a partir de les 14.00 hores es publicarà el llistat definitiu i l’emplaçament al lloc i hora de l’entrevista.

Les persones que queden excloses, i volen fer al·legacions hauran de passar per l’àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Amposta.

Gràcies per la vostra participació.

Actualitzat el 7/05/2019

Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos

Finalitzat el període d’al·legacions de l’oferta d’ocupació d’Educador/a de suport a la Llar d’Infants La Sequieta per cobrir una baixa temporal, des del 6 de maig fins al 7 de maig de 2019, a les 14 hores, ES RESOL: La llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos següent:

Admès/a (NIF)

0357-Y

9234-Y

7977-C

7836-A

3511-C

3265-Q

8225-T

7591-L

Exclòs/a (NIF)

8219-H

9766-R

Les entrevistes es realitzaran demà dimecres 8 de maig de 2019 a les 9:30 hores a la Sala Saint Jean de la Ruelle de l’Ajuntament d’Amposta (2n pis).

L’ordre de les entrevistes serà per ordre alfabètic quedant amb el mateix ordre del llistat d’admesos.

Gràcies per la vostra participació.

Actualitzat el 8/05/2019

Resultats finals

Finalitzades les entrevistes del procès de selecció de l’oferta d’ocupació d’Educador/a de suport a la Llar d’Infants La Sequieta per cobrir una baixa temporal, avui dia 8 de maig de 2019, de les 9:30 hores fins les 13:00 hores,

ES RESOL:

El tribunal qualificador resol,

DNI

Resultat

0357-Y

No seleccionat/da

9234-Y

No seleccionat/da

7977-C

No seleccionat/da

7836-A

No seleccionat/da

3511-C

No seleccionat/da

3265-Q

No seleccionat/da

8225-T

No presentat/da

7591-L

Seleccionat/da

Gràcies per la vostra participació.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament