• Webs Municipals  

Ordenances fiscals 2014

Descarregueu-vos el document (PDF 3,7 MB) amb totes les ordenances fiscals municipals.


Els enllaços següents obren el docuemtn complet de les ordenances, accedint directament a la pàgina de l’ordenança:


 1. Impost sobre Bens Immobles
 2. Impost sobre Activitats Econòmiques
 3. Impost sobre Vehicles de tracció mecànica
 4. Impost increment valor terrenys naturalesa urbana
 5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 6. Contribucions especials
 7. Taxa per l’expedició de documents administratius
 8. Taxa per la utilització de l’escut municipal
 9. Taxa per la concessió de llicències autotaxi
 10. Taxa serveis especials espectacles o transport
 11. Taxa llicències urbanístiques
 12. Taxa obertura d’establiments
 13. Taxa del Cementeri municipal
 14. Taxa per la Recollida d’escombraries
 15. Taxa ple transport de carn
 16. Taxa per la immobilització i retirada de vehicles
 17. Taxa per parades, barraques ( Venda ambulant)
 18. Taxa ocup.terrenys amb taules i cadires
 19. Taxa per la instal·lació de quioscos
 20. Taxa pels guals i entrada de vehicles
 21. Taxa ocupació terrenys amb material construcció
 22. Taxa per l’ocupació de sol, subsol i volada via pública
 23. Taxa per la exhibició anuncis i propaganda
 24. Taxa per la Piscina (derogada)
 25. Taxa per l’Escola d’Art
 26. Taxa per la Llar d’infants
 27. Taxa pel servei del Transport d’Aigua
 28. Taxa pels Serveis Brigada
 29. Taxa pel Mercat Municipal
 30. Taxa per l’Escorxador Municipal
 31. Taxa pel subministrament d’aigua
 32. Taxa per la Revista Amposta
 33. Taxa pel desembussament de clavegueres
 34. Ordenança general reguladora dels preus públics
 35. Preu públic pel Gimnàs Municipal
 36. Preu públic per la utilització del Pavelló Poliesportiu
 37. Preu públic publicitat Emissora de Ràdio
 38. Preu públic serveis administratius alteracions IBI
 39. Taxa per serveis culturals i recreatius (derogada)
 40. Taxa estacionament vehicles en vies públiques
 41. Preu públic Servei Transport de viatgers
 42. Preu públic Servei Públic Telecentre
 43. Taxa pel Centre de Tecnificació
 44. Taxa per l’ús de les instal·lacions esportives municipals
 45. Preu públic venda publicacions
 46. Preu públic ús locals municipals
 47. Preu públic servei atenció domiciliaria
 48. Preu públic Residus Comercials
 49. Preu públic pel transport adaptat
 50. Taxa per l’aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
 51. Preu públic per serveis culturals i recreatius
 52. Taxa per caixers automàtics a les vis públiques

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament