• Webs Municipals  

Ordenances fiscals 2013

Descarregueu-vos el document (PDF 3,7 MB) amb totes les ordenances fiscals municipals.

Els enllaços següents obren el docuemtn complet de les ordenances, accedint directament a la pàgina de l’ordenança:

 1. Ordenança fiscal num.1: Impost sobre Bens Immobles
 2. Ordenança fiscal num.2: Impost sobre Activitats Econòmiques
 3. Ordenança fiscal num.3: Impost sobre Vehicles de tracció mecànica
 4. Ordenança fiscal num.4: Impost increment valor terrenys naturalesa urbana
 5. Ordenança fiscal num.5: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 6. Ordenança fiscal num.6: Contribucions especials
 7. Ordenança fiscal num.7: Taxa per l’expedició de documents administratius
 8. Ordenança fiscal num.8: Taxa per la utilització de l’escut municipal
 9. Ordenança fiscal num.9: Taxa per la concessió de llicències autotaxi
 10. Ordenança fiscal num.10: Taxa serveis especials espectacles o transport
 11. Ordenança fiscal num.11: Taxa llicències urbanístiques
 12. Ordenança fiscal num.12: Taxa obertura d’establiments
 13. Ordenança fiscal num.13: Taxa del Cementeri municipal
 14. Ordenança fiscal num.14: Taxa per la Recollida d’escombraries
 15. Ordenança fiscal num.15: Taxa ple transport de carn
 16. Ordenança fiscal num.16: Taxa per la immobilització i retirada de vehicles
 17. Ordenança fiscal num.17: Taxa per parades, barraques ( Venda ambulant)
 18. Ordenança fiscal num.18: Taxa ocup.terrenys amb taules i cadires
 19. Ordenança fiscal num.19: Taxa per la instal·lació de quioscos
 20. Ordenança fiscal num.20: Taxa pels guals i entrada de vehicles
 21. Ordenança fiscal num.21: Taxa ocupació terrenys amb material construcció
 22. Ordenança fiscal num.22: Taxa per l’ocupació de sol, subsol i volada via pública
 23. Ordenança fiscal num.23: Taxa per la exhibició anuncis i propaganda
 24. Ordenança fiscal num.24: Taxa per la Piscina (derogada)
 25. Ordenança fiscal num.25: Taxa per l’Escola d’Art
 26. Ordenança fiscal num.26: Taxa per la Llar d’infants
 27. Ordenança fiscal num.27: Taxa pel servei del Transport d’Aigua
 28. Ordenança fiscal num.28: Taxa pels Serveis Brigada
 29. Ordenança fiscal num.29: Taxa pel Mercat Municipal
 30. Ordenança fiscal num.30: Taxa per l’Escorxador Municipal
 31. Ordenança fiscal num.31: Taxa pel subministrament d’aigua
 32. Ordenança fiscal num.32: Taxa per la Revista Amposta
 33. Ordenança fiscal num.33: Taxa pel desembussament de clavegueres
 34. Ordenança fiscal num.34: Ordenança general reguladora dels preus públics
 35. Ordenança fiscal num.35: Preu públic pel Gimnàs Municipal
 36. Ordenança fiscal num.36: Preu públic per la utilització del Pavelló Poliesportiu
 37. Ordenança fiscal num.37: Preu públic publicitat Emissora de Ràdio
 38. Ordenança fiscal num.38: Preu públic serveis administratius alteracions IBI
 39. Ordenança fiscal num.39: Taxa per serveis culturals i recreatius (derogada)
 40. Ordenança fiscal num.40: Taxa estacionament vehicles en vies públiques
 41. Ordenança fiscal num.41: Preu públic Servei Transport de viatgers
 42. Ordenança fiscal num.42: Preu públic Servei Públic Telecentre
 43. Ordenança fiscal num.43: Taxa pel Centre de Tecnificació
 44. Ordenança fiscal num.44: Taxa per l’ús de les instal·lacions esportives municipals
 45. Ordenança fiscal num.45: Preu públic venda publicacions
 46. Ordenança fiscal num.46: Preu públic ús locals municipals
 47. Ordenança fiscal num.47: Preu públic servei atenció domiciliaria
 48. Ordenança fiscal num.48: Preu públic Residus Comercials
 49. Ordenança fiscal num.49: Preu públic pel transport adaptat
 50. Ordenança fiscal num.50: Taxa per l’aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
 51. Ordenança fiscal num.51: Preu públic per serveis culturals i recreatius
 52. Ordenança fiscal num.52: Taxa per caixers automàtics a les vies públiques


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament