• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès BASES REGULADORES DE LA CURSA D’ANDRÒMINES 2013

BASES REGULADORES DE LA CURSA D’ANDRÒMINES 2013

publicat el 12/06/2013

BASES REGULADORES DE LA CURSA D’ANDRÒMINES 2013

Descarregar bases en PDF


BASES REGULADORES DE LA CURSA D’ANDRÒMINES 2013

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte d’aquestes bases és regular els criteris que seran tinguts en compte per poder participar en la cursa de les andròmines que s’emmarca dins del programa de les festes majors d’Amposta 2013.

SEGONA. REQUISITS DELS PETICIONARIS

Per a poder participar en aquesta cursa són requisits necessaris a complir per part dels participants, els següents:

1. Imprescindible tenir ganes de passar-s’ho bé.

2. Només podran participar les andròmines que hagin realitzat la inscripció via e-mail dins el període comprés entre el 29 de juliol i el 2 d’agost a l’adreça de correu electrònic 3gatsblaus@hotmail.es
Hi haurà un màxim de 25 andròmines participants, per rigorós ordre d’inscripció.

3. Han de participar com a mínim 4 persones per andròmina.

4. Per a participar s’ha de ser major d’edat o, en el seu defecte, que un dels membres participants sigui major d’edat. Els menors d’edat que participin hauran de presentar una autorització signada pel pare, mare o tutor del mateixos.

5. Resta prohibit tot lo relacionat en mecanisme o ajut no humà (motors, pedals, veles, cordes, etc…).

6. L’embarcació ha de ser elaborada íntegrament pels membres del grup, és a dir, no es permetrà la participació d’aquelles andròmines que tinguin com a base alguna barca o element similar destinat a la navegació, com ara barques inflables, de fusta, etc...

7. L’andròmina s’ha de mantenir a flotació durant tot el recorregut, amb els seus components damunt. Si volca o s’enfonsa serà desqualificat.

8. Per a poder optar als premis, a més de mantenir l’andròmina a flotació, s’ha de realitzar tot el recorregut. S’ha de respectar la sortida: sortir quan ho indiquin els organitzadors, no abans. S’ha d’arribar a la meta obligatòriament. Les puntuacions artístiques s’atorgaran durant la rua. El conjunt de l’andròmina ha d’entrar al riu sinó, (si es trenca o s’enfonsa) no optarà al premi artístic.

9. El recorregut s’ha de fer amb els mitjans dels que disposi l’embarcació sobre l’aigua, no es pot arrossegar des de terra, des d’una altra barca, des de dins de l’aigua ... etc.

10. Està prohibida totalment la violència amb membres d’altres embarcacions. Aquest fet es penalitzarà amb la desqualificació de l’andròmina.

TERCERA. AJUT MUNICIPAL A LES ANDRÒMINES PARTICIPANTS

S’estableix un ajut en forma de pagament de 40€ per a cada andròmina. No tindran dret a aquest pagament aquelles andròmines que no tinguin un mínim de treball “artesanal”. Per exemple: unes rodes inflades amb una mica de pintura, podrien participar a la cursa, però no rebrien aquest pagament. La decisió recaurà en el jurat que atorgarà els premis.

QUARTA. OBLIGACIONS PER PART DELS PARTICIPANTS EN LA CURSA

És obligatori endur-se el material de l’andròmina en acabar: no es pot deixar l’andròmina i els seus components a l’embarcador. Si no es compleix, es podran establir penalitzacions de tipus econòmic, que poden arribar a suposar la retirada del premi/trofeu obtingut o de la subvenció atorgada.

QUINTA. PREMIS A QUE OPTEN ELS PARTICIPANTS DE LA CURSA

• Tres premis en espècie: 1r, 2n, i 3r per ordre d’arribada un cop realitzat tot el recorregut.

• Un premi econòmic: de 80€ en el qual es guardona a l’andròmina més artística.

SEXTA. EL JURAT DE LA CURSA

La decisió del jurat és inapel·lable.

SÈPTIMA. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES PELS PARTICIPANTS

La inscripció i la participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. SI NO ES SEGUEIXEN AQUESTES NORMES, L’ANDRÒMINA QUEDARÁ DESQUALIFICADA DIRECTAMENT.

VUITENA. DRETS QUE ES RESERVA LA JUNTA

La junta es reserva el dret de modificar o alterar qualsevol de les bases anteriors quan ho cregui convenient. Per a qualsevol informació al tel. 619481172 o a 3gatsblaus@hotmail.es

Amposta, 7 de juny de 2013

L’ALCALDE, Manel Ferré Montañés.

Descarregar bases en PDF

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament