• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès BASES REGULADORES DEL XLIII CONCURS NACIONAL DE VESTITS DE PAPER

BASES REGULADORES DEL XLIII CONCURS NACIONAL DE VESTITS DE PAPER

publicat el 12/06/2013

BASES REGULADORES DEL XLIII CONCURS NACIONAL DE VESTITS DE PAPER

Descarregar bases en format PDF

BASES REGULADORES DEL XLIII CONCURS NACIONAL DE VESTITS DE PAPER

PRIMERA.- Participants.

Poden participar els/les modistes que ho desitgin.

SEGONA.- Requisits del Concurs:

- Cada concursant pot presentar només un vestit per a cada modalitat.

- Els vestits, ornaments i complements (capes, abrics, vels, barrets, joies, etc.) han d’estar confeccionats, única i exclusivament, amb paper, cosit a mà o a màquina, no estant permès l’ús de coles o similars. Sí que s’autoritza l’ús de frisulina de paper com a reforç del vestit.

- En tots els vestits presentats, el jurat tindrà en compte la imatge, el calçat i els complements, que han d’anar d’acord amb el vestit.

- El Concurs consta de quatre Modalitats:

  • Moda Actual: tot tipus de vestits dins la moda actual (cocktail, passeig, nit, etc.).
  • Vestit d’Època: aquells que fan referència a esdeveniments o cerimònies d’època, adaptant-se el màxim al model original. En cas d’estar basats en algun quadre o fotografia, cal que s’aporti el document per poder comparar.
  • Vestit de Fantasia: inspirat en mitologies, llegendes, ciència-ficció, amb motius fantàstics, etc.
  • Infantil: Els vestits seran especialment dissenyats per a nens i els/les models no superaran els 14 anys d’edat.
- Cada participant ha de presentar-se a concurs amb un/-a model per a cada vestit inscrit. El/la modista pot exhibir el vestit que ha confeccionat, si es tracta d’un sol.

- Els/les modistes concursants i els/les models hauran de presentar-se al recinte de Festes (pl. de l’Aube) el matí del dia 14 d’agost, amb els corresponents vestits, per efectuar, a partir de les 11h., el passi previ i privat davant el Jurat. La falta de puntualitat i assistència a aquest primer passi significarà la desqualificació del/la concursant, que no prendrà part en la desfilada. Posteriorment a la desfilada, els vestits restaran a les perxes per a què ell Jurat pugui observar-los, sense la presència de modistes o models.

- El passi públic tindrà lloc el mateix dia 14 d’agost de 2013 a les 22,30h.

TERCERA.- Els Premis del Concurs

Els premis, que s’atorgaran únicament als/les modistes concursants, es repartiran de la següent manera:

Moda Actual: Vestit de Fantasia: Vestit d’Època: Infantil:
Primer premi: 750€ Primer premi: 750€ Primer premi: 750€ Primer premi: 200€
Segon premi: 590€ Segon premi: 590€ Segon premi: 590€ Segon premi: 100€
Tercer premi: 470€ Tercer premi: 470€ Tercer premi: 470€
Quart premi: 260€ Quart premi: 260€ Quart premi: 260€
Cinquè premi: 195€ Cinquè premi: 195€ Cinquè premi: 195€

- A més, s’atorgarà un premi de participació de 80€ a cada vestit no premiat en les modalitats d’actual, època i fantasia. En la modalitat infantil, s’atorgarà un premi de participació de 40€.

QUARTA.- Sol·licituds per participar

- Els/les participants hauran de presentar les butlletes d’inscripció abans del 22 de juliol de l’any en curs.

- Els/les participants hauran de presentar dintre del termini que es refereix a la base anterior les butlletes d’inscripció a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta (pl. Espanya, núm. 6, 2n pis, 43870 Amposta).; o bé per e-mail a cultura@amposta.cat

- Per a cada vestit concursant cal formalitzar la corresponent butlleta d’inscripció, on es consignaran les característiques de cada model amb els detalls més sobresortints del mateix. La Comissió organitzadora tindrà cura que aquestes, siguin enregistrades per rigorós ordre de recepció. Els primers inscrits seran els darrers en desfilar.

QUINTA.- El Jurat

Es formarà un Jurat d’Experts que decidirà la concessió dels premis, als vestits que hagin obtingut una major puntuació. El Jurat aplicarà la puntuació als vestits de la següent manera:

  • Tallatge i confecció: de 0 a 10 punts.
  • Treball artesanal: de 0 a 10 punts.
  • Originalitat: de 0 a 10 punts.

En cas d’empat, es tindran en compte els punts de porte i si aquell persistís, s’efectuarà una nova votació en presència del Notari a fi de determinar l’ordre en què ha de quedar establerta la classificació definitiva. Seran desqualificats els vestits que el Jurat cregui oportú. El decisió del Jurat és inapel·lable.

SEXTA.- Condicions dels Vestits presentats pels participants

- Tots els vestits presentats han de ser inèdits, i no poden participar, ni abans ni després, en cap altre concurs o exhibició similar.

- Els/les modistes i els/les models hauran d’acatar estrictament les indicacions que, durant la celebració del concurs, siguin donades per la Comissió organitzadora.

- El vestit guanyador del primer premi de cada modalitat quedarà en propietat de l’Ajuntament d’Amposta.

SÈPTIMA.- Acceptació de les Bases

La inscripció i la participació en el Concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta implica l’acceptació d’aquestes bases.

VUITENA.- Drets d’imatge

S’autoritza a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta, per a que pugui disposar del material fotogràfic del concurs per a la difusió del mateix en els mitjans de comunicació que l’Ajuntament consideri oportuns. L’Ajuntament d’Amposta podrà cedir aquest material sempre i quant tingui com a finalitat la divulgació i promoció del concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta.

NOVENA.- Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades facilitades pels/les concursants s’inclouran en un fitxer el titular i responsable del qual és l’Ajuntament d’Amposta. La finalitat del fitxer és la realització de tasques pròpies de la gestió, promoció i difusió del Concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta. Sempre que ho desitgin, els/les concursants podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de les seves dades, segons estableix la legislació vigent, adreçant-se a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta, pl. Espanya, 6, 43870 Amposta.

DESENA.- Butlleta d’Inscripció

La butlleta d’inscripció es pot descarregar a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al departament de cultura de l’Ajuntament d’Amposta.


Amposta, 12 de juny de 2013

L’ALCALDE, Manel Ferré Montañés

Descarregar bases en format PDF

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament