Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa Tècnic/a per a l’àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Oferta de treball: Borsa Tècnic/a per a l’àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

publicat el 18/06/2024

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

18/06/2024

Nom de l’oferta de treball:

Borsa Tècnic/a per a l’àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 19/06/2024 al 08/07/2024.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

En funció de les necessitats

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases reguladores i convocatòria del procés de selecció per a crear una Borsa per al lloc de Tècnic/a per a l’àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta, com a Personal Temporal, Mitjançant Concurs-Oposició Lliure, de l’Escala de l’Administració General

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 561KB)

Actualitzat el 9/7/2024

Llistat provisional aspirants admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 1793/2024 de data 09 de juliol de 2024, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

7835X

9975H

8425L

6804L

4213H

8770P

6674Z

6491T

3042R

2121T

4143F

5223Y

Admesos/es pendents del nivell C1 de català

DNI

2331G

5612C

7515M

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

0119A

3- Manca titulació (Aporta un certificat acadèmic, no el títol)

8670T

3- Manca titulació, 6- Manca certif. C1 català

7990G

1- Sol. Participació (altra convocatòria), 7- Relació Mèrits (altra convocatòria)

9569T

3- Manca titulació, 4- Manca CV, 6- Manca certif. C1 català

Llegenda motiu d’exclusió:

1- Manca sol·licitud de participació en processos de selecció

2- Manca fotocòpia DNI o document equivalent

3- Manca còpia titulació acadèmica o equivalent

4- Manca Currículum Vitae

5- Manca Vida Laboral

6- Manca certificat coneixements nivell C1 de català

7- Manca document Relació de Mèrits

Període d’esmena: del 10/07/2024 al 23/07/2024 (ambdós inclosos)

Si transcorregut el període d’esmena no es presenta cap al·legació contra el present llistat provisional, aquest esdevindrà a definitiu.

Convocatòria inici de les proves fase d’oposició

Proves: coneixements teòrico-pràctics

Dia:

25/07/2024

Lloc:

Edifici Lo Sindicat – Aula 1

Av. de la Ràpita nº 43

43870 - Amposta

Hora:

08,30h

Llengües oficials:  coneixements nivell C1 de català

Dia:

26/07/2024

Lloc:

Edifici Lo Sindicat – Aula 2

Av. de la Ràpita nº 43

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell, Cap de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent/a: Sra. Lala Escriva Pons, Directora del FABLAV Terres de l’Ebre, Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària/i

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent/a: Anna de Ramon, Tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Sofia Laura Rovere Disipo, Tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent/a: Lídia Corbera Chéliz, Tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Sra. Núria Panisello Moreno, Tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Sr. Helena Drago Rosa, Tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular: Un/a membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

 

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies