Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Oficial Primera Pintor/a, i borsa de treball

Oferta de treball: Oficial Primera Pintor/a, i borsa de treball

publicat el 07/09/2022

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

07/09/2022

Nom de l’oferta de treball:

Oficial Primera Pintor/a, i borsa de treball

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Serveis Manteniment – Serveis al Territori

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 08/09/2022 al 27/09/22
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en un termini màxim de 1 mes, a comptar a partir de l’endemà de la finalització del termini per a presentar les sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos a la web municipal.
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar bases específiques

Requisits imprescindibles:

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Secció de pintura

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores i convocatòria del procés de selecció per proveir temporalment un lloc de treball de Oficial Primera Pintor/a, com a Personal Laboral Interí de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’Administració General i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar Bases reguladores (PDF, 439 KB)

Actualitzat el 30/9/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 2832/2022 en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

8365V

2120K

5813E

6859T

7035S

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

6896C

No acredita la titulació requerida

Període d’esmena: del 03/10/2022 al 17/10/2022 (ambdós inclosos)

Si transcorregut el període d’esmena no es presenta cap al·legació contra el present llistat provisional, aquest esdevindrà a definitiu.

Inici de les proves:

Dia:

24/10/2022

Lloc:

Edifici El Casal – Aula Magna

Carretera Simpàtica nº 6 , planta 2

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Juan Ramon Escudero Cervera
 • Suplent/a: Anna Adell Monllau

Vocal 1

 • Titular: Demetri Morales Almo
 • Suplent/a: Isabel Panisello Pech

Vocal 2

 • Titular: Josep Massana Iniesta
 • Suplent/a: Sr. Ruben Clemente Gil

Vocal 3

 • Titular: Miquela Fontanet Miró
 • Suplent/a: Julio Solé Subirats

Vocal 4

 • Titular: Un/a membre de l’EAPC
 • Suplent: Un/a membre de l’EAPC

A l’hora del desenvolupament de les proves, els/les aspirants cal que tinguin en compte i complir amb les següents indicacions:

 • Els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, per poder accedir al recinte.
 • Els/les aspirants hauran de portar el seu bolígraf, preferentment de color blau, i se’n farà un ús personal i intransferible.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 19/10/2022

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 2989/2022 en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

8365V

2120K

5813E

6859T

7035S

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

6896C

No acredita la titulació requerida

Convocatòria fase d’oposició

Prova 1:  test 35 preguntes                                                                                                                                                                                                                                                    

Dia:

24/10/2022

Lloc:

Edifici El Casal – Aula Magna

Carretera Simpàtica núm.6 , planta 2

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

Prova 2: supòsit pràctic

Dia:

24/10/2022

Lloc:

Central Serveis Manteniment

C/ Zurich núm.15, planta baixa – Polígon Industrial Tosses

43870 - Amposta

Hora:

11,30h

A l’hora del desenvolupament de les proves, els/les aspirants cal que tinguin en compte i complir amb les següents indicacions:

 • Els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, per poder accedir al recinte.
 • Els/les aspirants hauran de portar el seu bolígraf, preferentment de color blau, i se’n farà un ús personal i intransferible.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 26/10/2022

Resultats proves fase d’oposició

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de les proves realitzades el passat dia 24-10-2022, ha estat el següent:

DNI

Compareixença

Prova 1 - test

Prova 2 - pràctica

Total

8365V

Presentat/da

22

33

55

2120K

Presentat/da

28

18

46

5813E

Presentat/da

24

16

40

6859T

Presentat/da

26

32

58

7035S

Presentat/da

No apte/a

-

-

Convocatòria fase de concurs

Presentació de mèrits: del 27/10/2022 al 05/11/2022

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies