• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Mediador/a comunitari/ària de Serveis Socials

Oferta de treball: Mediador/a comunitari/ària de Serveis Socials

publicat el 02/10/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

01/10/2019

Descripció del lloc de treball:

Mediador/a comunitari/ària de Serveis Socials

Categoria:

AgP-12

Departament:

Serveis Socials

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 02/10/2019 al 21/10/2019.
 • Actualitzat Publicació provisional d’admesos i exclosos: 28/10/2019.
 • Actualitzat Període d’al·legacions: 28/10/2019 al 07/11/2019 (horari de registre de 09h a 14h).
 • Actualitzat Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 08/11/2019.
 • Actualitzat Inici de les proves: 03/12/2019.

Funcions del lloc de treball:

Funcions Generals:

 • Planificació
  • Esbrinar necessitats del col·lectiu i traslladar-les a altres tècnics/tècniques per a elaborar projectes.
 • Execució
  • Materialitzar les accions pròpies dels projectes dissenyats.
 • Relacions
  • Coordinar-se amb altres unitats o àrees de la corporació en aquells casos en què es requereixi una actuació concreta.
  • Crear i mantenir els contactes necessaris per al desenvolupament de les funcions pròpies de la seva especialitat.
 • Revisió
  • Revisar les pròpies tasques.
  • Avaluar els resultats de la gestió i de les actuacions realitzades.
 • Millora
  • Proposar millores en les pròpies tasques.
  • Proposar millores en la gestió de la unitat organitzativa d’adscripció i en els projectes i programes que s’executin d’acord amb l’especialitat tècnica.
 • Substitució
  • Assistir la corporació en aquells actes públics directament relacionats amb el seu àmbit de competència i actuar-hi per delegació d’aquella.
  • Substituir en situacions puntuals als superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció.
 • General
  • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Funcions específiques:

 • Donar suport a altres recursos tècnics des d’una mirada intercultural per millorar les relacions amb el col·lectiu.
 • Sensibilitzar la població en general sobre les especificitats del col·lectiu.
 • Apropar les persones del col·lectiu als serveis públics que més ho requereixen.
 • Acompanyar les famílies gitanes en tot el que millori la formació dels infants i adolescents.

Requisits imprescindibles:

 • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Currículum.
 • Vida laboral.
 • Fotocòpia de la titulació requerida.
 • Titulació: Graduat escolar o equivalent.
 • Llengua catalana: nivell B1 de llengua catalana o equivalent.
 • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.
 • Per participar en aquest procés de selecció no serà necessari abonar cap taxa.

Descripció del procés de selecció:

Els especificats al punt tercer de les bases específiques (veure més avall).

Jornada:

Jornada sencera

Horari:

A definir

Lloc de treball:

Edifici Àrea de Serveis Socials

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Consulta la publicació del BOPT.
 • Els interessats han de portar la documentació requerida al Registre General del Ajuntament d’Amposta en hores de registre (9h a 14h).

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases publicades en aquesta oferta.

Bases reguladores del procés de selecció per proveir temporalment un lloc de treball de mediador/a comunitari/ària de l’àrea de Serveis Socials, com a personal laboral interí de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar (PDF, 225KB)

Actualitzat el 28/10/2019

Llista provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

655P

019Z

802T

774M

58W

776T

611E

637D

495K

333F

484H

973M

297R

250Z

634W

317Z

023X

832P

878R

129C

116H

365V

001E

932F

359V

041Z

468F

106D

Admesos/es pendents acreditació nivell B1 de català

DNI

572K

115L

694H

736T

809M

243W

Admesos/es pendents acreditació de nivell superior de llengua castellana

DNI

774Y

243W

Exclosos/es

DNI

MOTIU

130D

C

Motius d’exclusió

 • A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participación en procesos de selecció.
 • B: Exclòs/a per no aportar el DNI.
 • C: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.  
 • D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 • E: Exclòs/a per no aportar el certificat de Català, nivell C.
 • F: Exclòs/a per no aportar fotocopia del carnet de conduir B.
 • G: Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.
 • H: Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.


S’informa a tots els candidats/es admesos/es i exclosos/es, dels següents terminis:

 • Període d’al·legacions i esmenes: 28/10/2019 al 07/11/2019 (horari de registre de 09h a 14h).
 • Publicació llista definitiva admesos i exclosos: 08/11/2019.
 • Inici de les proves: 03/12/2019.

Agraïm a tots els candidats/tes la seva participació en el procés.

Actualitzat el 8/11/2019

Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es (DNI)

655P

019Z

802T

774M

58W

776T

611E

637D

495K

333F

484H

973M

297R

250Z

634W

317Z

023X

832P

878R

129C

116H

365V

001E

932F

359V

041Z

468F

106D

694H

130D

115L

Admesos/es pendents acreditació nivell B1 de català (DNI)

572K

736T

809M

243W

Admesos/es pendents acreditació nivell superior de llengua castellana (DNI)

774Y

243W

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

03/12/2019

Lloc:

CASAL MUNICIPAL D’AMPOSTA
SALA TEATRE AUDITORI
C/ Ctra. SIMPÀTICA Nº6
43870 – AMPOSTA

Prova 1 (nivell de català)

(Obligatori per a tots/es els/les candidats/es que no han acreditat el certificat del nivell B1 de català).

Hora:

09:00h

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 1 (nivell de castellà)

(Obligatori per a tots/es els/les candidats/es que no han acreditat el certificat del nivell superior de coneixements de llengua castellana).

Hora:

11:00h

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 2 (coneixements teòric-pràctics)

Hora:

12:00h

En acabar aquesta segona prova, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova, amb indicació de l’hora i lloc de realització.

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa
 • Vocal: Jaume Roselló Prats
 • Vocal: Jesús Díez Cobertera

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 27/11/2019

Actualització del llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es (DNI)

655P

019Z

802T

774M

58W

776T

611E

637D

495K

333F

484H

973M

297R

250Z

634W

317Z

023X

832P

878R

129C

116H

365V

001E

932F

359V

041Z

468F

106D

694H

130D

115L

736T actualitzat

Admesos/es pendents acreditació nivell B1 de català (DNI)

572K

736T actualitzat

809M

243W

Admesos/es pendents acreditació nivell superior de llengua castellana (DNI)

774Y

243W

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

03/12/2019

Lloc:

CASAL MUNICIPAL D’AMPOSTA
SALA TEATRE AUDITORI
C/ Ctra. SIMPÀTICA Nº6
43870 – AMPOSTA

Prova 1 (nivell de català)

(Obligatori per a tots/es els/les candidats/es que no han acreditat el certificat del nivell B1 de català).

Hora:

09:00h

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 1 (nivell de castellà)

(Obligatori per a tots/es els/les candidats/es que no han acreditat el certificat del nivell superior de coneixements de llengua castellana).

Hora:

11:00h

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 2 (coneixements teòric-pràctics)

Hora:

12:00h

En acabar aquesta segona prova, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova, amb indicació de l’hora i lloc de realització.

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa
 • Vocal: Jaume Roselló Prats
 • Vocal: Jesús Díez Cobertera

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 4/12/2019

Resultats fase d’oposició

S’informa a tots els participants al procès de selecció, dels resultats de les proves realitzades el passat dia 04/12/2019:

DNI

Sol·licitud

Català

Castellà

Test

Cas

Total actual

655P

Admés/a

---

---

No apte/a

   

019Z

Admés/a

---

---

No presentat/ada

   

802T

Admés/a

---

---

No presentat/ada

   

774M

Admés/a

---

---

No presentat/ada

   

58W

Admés/a

---

---

No presentat/ada

   

776T

Admés/a

---

---

21

17,5

38,5

611E

Admés/a

---

---

No apte/a

   

637D

Admés/a

---

---

No presentat/ada

   

495K

Admés/a

---

---

No presentat/ada

   

333F

Admés/a

---

---

No presentat/ada

   

484H

Admés/a

---

---

No apte/a

   

973M

Admés/a

---

---

No presentat/ada

   

297R

Admés/a

---

---

No presentat/ada

   

250Z

Admés/a

---

---

No apte/a

   

317Z

Admés/a

---

---

No presentat/ada

   

023X

Admés/a

---

---

24,5

21,87

46,37

832P

Admés/a

---

---

No presentat/ada

   

878R

Admés/a

---

---

No presentat/ada

   

129C

Admés/a

---

---

No presentat/ada

   

116H

Admés/a

---

---

No presentat/ada

   

365V

Admés/a

---

---

No presentat/ada

   

001E

Admés/a

---

---

No apte/a

   

932F

Admés/a

---

---

No presentat/ada

   

359V

Admés/a

---

---

No presentat/ada

   

041Z

Admés/a

---

---

No presentat/ada

   

106D

Admés/a

---

---

26,3

30,62

56,92

694H

Admés/a

---

---

21

No apte/a

 

130D

Admés/a

---

---

No apte/a

   

115L

Admés/a

---

---

25

21,87

46,87

736T

Admés/a

---

---

No apte/a

   

572K

---

No presentat/ada

---

No presentat/ada

   

809M

---

APTE

---

21

21,87

42,87

243W

---

No presentat/ada

No presentat/ada

     

468F

---

No presentat/ada

---

     

634W

---

No presentat/ada

---

     

774Y

---

No presentat/ada

No presentat/ada

     

Candidats que han superat la fase d’oposició:

DNI

Puntuació

776T

38,5

023X

46,37

106D

56,92

115L

46,87

809M

42,87

S’emplaça als candidats que han superat la primera fase d’oposició, a presentar la documentació per a la valoració de mèrits, segons s’indica en les bases específiques de la convocatòria (punt 3.2.1. i punt 4 ), durant el període de 10 dies naturals, fixat entre el 05/12/2019 al 14/12/2019.

Les sol·licituds de la presentació de mèrits d’aquest procés selectiu –acompanyades de la documentació justificativa dels mèrits a valorar- es podran presentar al registre general de l’Ajuntament d’Amposta, de dilluns a divendres, en hores de registre de 9:00h a 14:00h.

S’emplaça als candidats que han superat la primera fase d’oposició a l’entrevista que tindrà lloc:

Dia:

17/12/2019

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Àrea de Serveis Socials
C/ Sant Roc nº 8 (baixos)
43870 – Amposta

Hora:

11:00h

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/12/2019

Resultats definitius

S’informa a tots els participants al procès de selecció, del resultat final de les proves realitzades:

DNI

Sol·licitud

Català

Castellà

Test

Cas

Mèrits

Entrevista

Puntuació final

655P

Admès/a

---

---

No apte/a

       

019Z

Admès/a

---

---

No presentat/ada

       

802T

Admès/a

---

---

No presentat/ada

       

774M

Admès/a

---

---

No presentat/ada

       

58W

Admès/a

---

---

No presentat/ada

       

776T

Admès/a

---

---

21

17,5

1,62

3

43,12

611E

Admès/a

---

---

No apte/a

       

637D

Admès/a

---

---

No presentat/ada

       

495K

Admès/a

---

---

No presentat/ada

       

333F

Admès/a

---

---

No presentat/ada

       

484H

Admès/a

---

---

No apte/a

       

973M

Admès/a

---

---

No presentat/ada

       

297R

Admès/a

---

---

No presentat/ada

       

250Z

Admès/a

---

---

No apte/a

       

317Z

Admès/a

---

---

No presentat/ada

       

023X

Admès/a

---

---

24,5

21,87

11,57

5

62,94

832P

Admès/a

---

---

No presentat/ada

       

878R

Admès/a

---

---

No presentat/ada

       

129C

Admès/a

---

---

No presentat/ada

       

116H

Admès/a

---

---

No presentat/ada

       

365V

Admès/a

---

---

No presentat/ada

       

001E

Admès/a

---

---

No apte/a

       

932F

Admès/a

---

---

No presentat/ada

       

359V

Admès/a

---

---

No presentat/ada

       

041Z

Admès/a

---

---

No presentat/ada

       

106D

Admès/a

---

---

26,3

30,62

4,3

3

64,22

694H

Admès/a

---

---

21

No apte/a

     

130D

Admès/a

---

---

No apte/a

       

115L

Admès/a

---

---

25

21,87

14,7

5

66,57

736T

Admès/a

---

---

No apte/a

       

572K

---

No presentat/ada

---

No presentat/ada

       

809M

---

Apte/a

---

21

21,87

5,1

4

51,97

243W

---

No presentat/ada

No presentat/ada

         

468F

---

No presentat/ada

---

         

634W

---

No presentat/ada

---

         

774Y

---

No presentat/ada

No presentat/ada

         

De l’acta realitzada pel tribunal qualificador i amb el resultat de les proves realitzades, es proposa al DNI 115-L com la persona que ha d’ocupar el lloc de treball.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament