• Webs Municipals  

Oferta de treball: Dinamitzador/a cívic (A2)

publicat el 21/11/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

21/11/2019

Descripció del lloc de treball:

Dinamitzador/a Cívic

Categoria:

A2

Departament:

Serveis Socials

Llocs de treball oferts:

2

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 21/11/2019 al 26/11/2019.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 27/11/2019.
 • actualitzat Període d’al·legacions: 27/11/2019 al 01/12/2019 (horari Registre de 09ha 14h).
 • actualitzat Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 02/12/2019.
 • actualitzat Inici de les proves: 03/12/2019.

Funcions del lloc de treball:

 • Fer aflorar potencialitats , activant recursos existents en el territori en relació a l’emmacipació juvenil de menors.
 • Minimitzar els conflictes i impactes negatius de trencament de cohesió social.
 • Sensibilitzar la societat envers la inclusió social activa dels joves migrants sols.
 • Desenvolupar dinàmiques de treball comunitari inclusiu i d’interrelació de xarxes social, laboral, salut, educació, esports, cultura, ...
 • Potenciar valors de gènere, civisme, relació intergeneracional, interculturalitat.

Requisits imprescindibles:

 • A banda dels requisits generals detallats en l’oferta els aspirants hauran de reunir els requisits específics següents:
  • Titulació: estar en possessió del títol de Llicenciatura o Grau en Treball Social , Educació Social o títol homologat.
  • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent.
  • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.
 • Documentació a presentar:

Lloc de treball:

Serveis Socials

Descripció del procés de selecció:

 • El procés selectiu serà el següent:
  • Entrevista (màxim 2 punts).
  • Antiguitat (màxim 4 punts):
   • Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques, sempre que siguin en llocs relacionats amb el que es convoca, a raó de 0,20 punts per any complet de serveis, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui. El temps de serveis prestats simultàniament només s’ha de computar una vegada.
   • Altres treballs realitzats en empreses privades, sempre que siguin en llocs relacionats amb el que es convoca a raó de O, 1 O punts per any complet o fracció mensual que proporcionalment li correspongui.
  • Formació i perfeccionament (màxim 4 punts):
   • Jornades de fins a 9 hores 0,05 punts.
   • De deu a dinou hores O, 15 punts.
   • De vint a trenta-nou hores 0,25 punts
   • A partir de quaranta hores 0,35 punts.
  • Coneixement de llengües de les persones migrades d’origen (àrab, amazic , urdú ... (màxim 2 punts).

Observacions (particularitats de la gestió):

Els interessats han de registrar-se a l’Oficina de Treball del SOC al núm. d’oferta32866 i posteriorment han de portar la documentació requerida alRegistre General del Ajuntament d’Ampostaen hores de registre (9h a 14h) fins el 26 de novembre de 2019.

Actualitzat el 27/11/2019

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es (DNI)

145V

069X

072H

179D

851Y

608Y

Exclosos/es (DNI)

Motiu

533Y

I

MOTIUS D’EXCLUSIÓ:

 1. Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 2. Exclòs/a per no aportar el DNI.
 3. Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
 4. Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 5. Exclòs/a per no aportar el certificat de Català, nivell C.
 6. Exclòs/a per no aportar fotocopia del carnet de conduir B.
 7. Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.
 8. Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.
 9. Exclòs/a per no registrar-se a l’Oficina de Treball del SOC.

S’Informa a tots/tes els/les candidats/es admesos/es i exclosos/es, dels següents terminis:

 • Període d’al·legacions i esmenes: 27/11/2019 al 01/12/2019 (horari Registre de 09ha 14h).
 • Publicació llistat definitiu admesos i exclosos: 02/12/2019.
 • Inici de les proves: 03/12/2019.

Hora proves:

9:00h

Lloc:

Casal Municipal d’Amposta
Sala Teatre Auditori
C. Ctra. Simpàtica, 6
43870 Amposta

Agraïm a tots els candidats/tes la seva participació en el procés.

Actualitzat el 2/12/2019

Llistat definitiva d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es (DNI)

145V

069X

072H

179D

851Y

608Y

Exclosos/es (DNI)

Motiu

533Y

I

MOTIUS D’EXCLUSIÓ:

 1. Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 2. Exclòs/a per no aportar el DNI.
 3. Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
 4. Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 5. Exclòs/a per no aportar el certificat de Català, nivell C.
 6. Exclòs/a per no aportar fotocopia del carnet de conduir B.
 7. Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.
 8. Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.
 9. Exclòs/a per no registrar-se a l’Oficina de Treball del SOC.

S’Informa a tots/tes els/les candidats/es admesos/es i exclosos/es, dels següents terminis:

 • Període d’al·legacions i esmenes: 27/11/2019 al 01/12/2019 (Horari Registre de 09ha 14h).
 • Publicació llistat definitiu admesos i exclosos:02/12/2019.
 • Inici de les proves: 03/12/2019.

Prova 1: Entrevista

Dia:

03/12/19

Hora:

9:00h

Lloc:

Casal Municipal d’Amposta
Sala Teatre Auditori
c. Ctra. Simpàtica núm. 6
43870 Amposta

Agraïm a tots els candidats/tes la seva participació en el procés.

Actualitzat el 4/12/2019

Resultats definitius

Un cop finalitzat el procès de selecció, els resultats dels aspirants que s’han presentat són:

DNI

Resultat final

145V

Apte/a

069X

No apte/a

072H

No apte/a

179D

No apte/a

851Y

No apte/a

608Y

Apte/a

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament