• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Bases per a convocar el 2n Concurs de Carrers Engalants

Bases per a convocar el 2n Concurs de Carrers Engalants

L’Ajuntament d’Amposta convoca el 2n Concurs de Carrers Engalants de la ciutat amb motiu de les Festes Majors del 2017.

publicat el 21/06/2017

1. Participants
- La participació està oberta a tota la ciutadania i a totes les associacions i entitats de la ciutat d’Amposta, sempre i quant no tinguin deutes pendents en l’Ajuntament d’Amposta i es trobin al corrent i sense obligacions pendents de pagament amb l’AEAT i la Seguretat Social.
- Es pot engalanar una plaça, tot un carrer o bé un tram de carrer, sempre que aquest tingui coherència urbana.
- Tota persona té dret d’unir-se i col·laborar en qualsevol carrer que es decori, sempre i quan parli amb les persones participants.

2. Guarniments
- El tema de l’engalanament i decoració és lliure.
- El guarniment dels carrers es realitzarà amb elements que hauran de ser retirats un cop finalitzades les Festes Majors d’Amposta 2017.
- En aquells carrers que es consideri que hi ha d’haver un alt volum de circulació, tant de persones, com de vehicles, com de cercaviles, els guarniments no podran suposar un obstacle per al pas d’aquests.
- Quedaran eliminats directament aquells carrers amb guarniments ofensius a terceres persones.
3. Durada
Els carrers hauran de romandre engalanats des del 11 al 20 d’agost de 2017, ambdós inclosos.
4. Criteris de valoració
Els criteris de valoració del jurat seran: l’originalitat, la qualitat artística, el disseny i la optimització dels materials.

5. Inscripcions
- La inscripció al concurs és gratuïta i s’ha de formalitzar mitjançant una butlleta d’inscripció que es pot descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament (www.amposta.cat) o es pot recollir al registre de l’Ajuntament d’Amposta.
- Cada carrer participant haurà de nomenar un representant, ja sigui una persona o una entitat/associació, que serà qui constarà en la inscripció i que rebrà els premis corresponents.
- El període d’inscripció al concurs serà des del 24 de juliol al 4 d’agost del 2017.
- Durant el període d’inscripció s’ha de presentar el projecte, del qual la organització en farà una valoració.
- La butlleta d’inscripció es formalitzarà, via personal o telemàtica, a través del registre general d’entrada del document al primer pis de l’Ajuntament d’Amposta.
- La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases.
6. Premis
- Als carrers que el jurat consideri millors engalanats s’atorgaran els següents premis:
1r premi de 1.250 euros i placa.
2n premi de 750 euros.
3r premi de 500 euros.
- El jurat que valorarà els carrers engalanats estarà format per artistes de la zona.
- El dia 11 d’agost es valorarà tots els carrers engalanats i al finalitzar es farà l’entrega de premis.
- El pagament d’aquests premis, com els de participació, es realitzaran mitjançant transferència bancària amb data màxima del 15 de setembre de 2017, sempre i quant els participants hagin presentat tota la documentació.
- El carrer que engalana el mateix Ajuntament no opta a cap dels premis.
- El jurat podrà declarar desert algun/s dels premis en el cas que els treballs presentats no tinguin la suficient originalitat o qualitat.
- Els premis per participar seran de 400 euros, atorgant-se atenent a l’ordre de presentació de les sol·licituds fins esgotar la partida de 2.400 euros. El import global d’aquests premis ascendeix a la quantia de 4.900 euros.
7. Règim Jurídic
- Aquestes bases es regeixen segons la Llei General de Subvencions.
- Aquests premis estan subjectes a la llei de l’IRPF.

8. Publicació Bases
- Aquestes bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, així com a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
9. Organització
- La regidoria encarregada d’organitzar el «2n Concurs de Carrers Engalants» és la de Joventut i Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Amposta.
- Per a més informació:
El Casal
Carretera Simpàtica, 6
Amposta
977 70 75 00
Ajuntament d´Amposta > Informació Oficial > Bases per a convocar el 2n Concurs de Carrers Engalants

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament