• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic de comunicació i producció audiovisual: admesos i exclosos

Oferta de treball: Tècnic de comunicació i producció audiovisual: admesos i exclosos

publicat el 14/12/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

Tècnic de comunicació i producció audiovisual

Després que la data màxima per lliurar la documentació acreditativa de la formació i experiència laboral era el dia 12 de desembre, els candidats admesos que consten a la llista següent, hauran de presentar-se el dimarts dia 19 de desembre de 2017, a les 9.00 hores, al vestíbul de l’Ajuntament d’Amposta (Plaça de l’Ajuntament, 3-4, d’Amposta). Hauran d’aportar el DNI original.

Es realitzaran les següents proves:

1) Primera prova: realització d’un tipus test de caràcter específic de 10 preguntes relacionades amb la normativa vigent de la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya, valorat com a màxim en 5 punts, i que s’ha de superar com a mínim en 2,5 punts. Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori.

Els candidats que superin aquesta primera prova, realitzaran a continuació la segona prova:

2) Segona prova: un test psicotècnic que és també de caràcter eliminatori. La puntació serà apte o no apte.

Els que superen les dues proves, passaran a fer la tercera prova , en una data que es determinarà, dins la mateixa setmana:

3) Tercera prova: Realització d’una prova escrita consistent en el desenvolupament d’un tema relacionat amb la difusió i comunicació d’activitats culturals, i especialment d’arts visuals. El candidat/a l’ha de superar com a mínim en 2,5 punts, valorada com a màxim en 5 punts.

Els candidats que hagin superat les tres proves anteriors, realitzaran la 4a prova següent:

4) Quarta prova: realització d’una prova pràctica relacionada amb un muntatge audiovisual d’una exposició.

En el cas d’empat, prevaldrà qui hagi obtingut més puntuació en la tercera prova. En cas d’un segon empat, es realitzarà una entrevista pel Tribunal de selecció, per valorar el currículum i l’experiència dels candidats/es.

Els candidats que no hagin pogut acreditar tenir la titulació del nivell C1 de català o equivalent, hauran de superar, a més, la prova del seu coneixement.

ADMESOS:

DNI

6163-D

7565-Q

8181-L

EXCLOSOS:

DNI

1152-N

Amposta, 14 de desembre de 2017

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament