Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a ODS i Agenda 2030 Programa Primera Experiència

Oferta de treball: Tècnic/a ODS i Agenda 2030 Programa Primera Experiència

publicat el 03/03/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat


"S’informa a totes les persones aspirants que el termini per a presentar sol·licituds s’amplia fins al dilluns 13 de març inclòs, i també canvien les dates de publicació llista provisional i al·legacions"

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

03/03/2023

Nom de l’oferta de treball:

Tècnic/a ODS i Agenda 2030 – Programa Primera Experiència

Categoria:

A2-19

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: del 06/03/2023 al 13/03/2023 (ambdós inclosos)actualitzat
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 14/03/2023 actualitzat
 • Període d’al·legacions: 15/03/2023 actualitzat
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 16/03/2023
 • Entrevistes: A determinar
 • Publicació dels resultats finals: A determinar

Funcions del lloc de treball:

 • Impuls dels ODS entre totes les àrees de l’entitat
 • Coordinació entre àrees per acompliment dels objectius del CADS
 • Elaboració de fitxes dels compromisos dels ODS
 • Valoració d’indicadors dels ODS
 • Gestió i tramitació de subvencions per a l’Agenda 2030
 • Implementació del projecte Amposta Ciutat Sostenible
 • Manteniment de les eines necessàries per tenir cura de les seves tasques.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Requisits imprescindibles:

Programa Primera Experiència professional adreçat a joves entre 18 i 29 anys inscrits a l’Oficina de Treball com a Demandants d’Ocupació no Ocupats amb capacitat per formalitzar un contracte per a l’obtenció de la pràctica professional i que puguin acreditar la possessió de les següents titulacions: Grau en Administració i Direcció d’Empreses, Grau en Sociologia, Grau Antropologia social i cultural, Grau en Ciències Polítiques, Grau en Comunicació de les Organitzacions i Grau en Publicitat i Relacions Públiques.

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

12 mesos

Jornada:

Completa

Horari:

A definir

Retribució mensual bruta aproximada:

Segons mòdul retributiu actualitzat

Lloc de treball:

Dependències municipals

Data prevista d’incorporació:

Abans del 31/03/2023

Descripció del procés de selecció:

Entrevista personal

Observacions (particularitats de la gestió):

Oferta vinculada al Programa Primera Experiència

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Primer pas:

 • Inscripció a l’Oferta amb registre número 4809, a l’Oficina de Treball d’Amposta (900 800 046).

Segon pas:

Tercer pas:

 • Presentar la següent documentació, ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica segons preveu l’article tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: 
Actualitzat el 14/3/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Segons Decret d’Alcalde número 678/2023 de data 14/03/2023, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

0508K

9468X

Convocatòria d’inici de les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de l’entrevista:

Dia:

17/03/2023

Lloc:

Edifici "Lo Sindicat"

Avinguda La Ràpita nº 43, Planta 1 – Sala 1

43870 Amposta

Hores per a la realització de l’entrevista personal:

DNI

Hora

0508K

10:45h

9468X

11:00h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a:

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1:

 • Titular: Helena Drago Rosa
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2:

 • Titular: Cinta Montañés Princep
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

El tribunal comptarà amb l’assistència d’un assessor extern expert en la matèria, que tindrà veu però no vot.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 16/3/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde número 704/2023 de data 16/03/2023, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació: atès que no s’ha presentat cap al·legació contra el llistat provisional d’admesos i exclosos del present procés selectiu, el llistat provisional publicat el passat dia 14-03-2023, esdevé a definitiu.

Convocatòria d’inici de les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de l’entrevista:

Dia:

17/03/2023

Lloc:

Edifici "Lo Sindicat"

Avinguda La Ràpita nº 43, Planta 1 – Sala 1

43870 Amposta

Hores per a la realització de l’entrevista personal:

DNI

Hora

0508K

10:45h

9468X

11:00h

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 22/3/2023

Resultat final procés selectiu

Segons es desprèn de l’acta emesa pel tribunal qualificador, i en relació al resultat de les proves realitzades en el present procés selectiu, l’aspirant seleccionat per ocupar la plaça objecte de la convocatòria ha estat el següent:  

DNI

Compareixença

Resultat

0508K

Presentat/da

Seleccionat/da

9468X

Presentat/da

Suplent

Segons els resultats anteriors, el tribunal qualificador proposa la contractació de l’aspirant amb DNI acabat amb números i lletra 0508-K.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies