Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a per a la gestió de projectes vinculats als fons dins del marc de recuperació, transformació i resiliència. Personal laboral temporal

Oferta de treball: Tècnic/a per a la gestió de projectes vinculats als fons dins del marc de recuperació, transformació i resiliència. Personal laboral temporal

publicat el 22/02/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

22/02/2022

Nom de l’oferta de treball:

Tècnic/a per a la gestió de projectes vinculats als fons dins del marc de recuperació, transformació i resiliència. Personal laboral temporal, amb creació de borsa.

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Secretaria – Intervenció

Llocs de treball oferts:

1 (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 23/02/2022 al 14/03/2022.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.actualitzat

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Complir els requisits generals detallats en les bases generals dels processos de selecció.

Documentació a presentar:

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació requerida en fotocòpies dels originals.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2022-01131, de data 17/02/2022.

Bases reguladores del procés de elecció per proveir amb caràcter temporal un lloc de treball de Tècnic/a per a la Gestió de Projectes Vinculats als Fons dins del Marc de Recuperació, Transformació i Resiliència, com a Personal Laboral Temporal de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’Administració General i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.


Descarregar Bases reguladores (PDF, 885KB)

Actualitzat el 15/3/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es:

Segons el Decret d’Alcalde nº 699/2022 i de data 15-03-2022, en relació al procés de selecció que ens ocupa, s’indica als/les aspirants de la següent informació:

Admesos/es

DNI

0420L

2608A

5516Z

8385Z

Exclosos/es:     No en hi ha

Període d’esmena: del 16-03-2022 al 29-03-2022 (ambdós inclosos)

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:  

Fase d’oposició:

Dia:

05/05/2022

Lloc.

Edifici "Lo Sindicat" - Sala 3

Av. de la Ràpita núm. 43 1a planta

43870 - Amposta

Hora:

09.00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Verònica Arasa Gallego
 • Suplent: Francesc Lluís Costes

Vocal 1 

 • Titular: Mar Medall González     
 • Suplent: Josep Rallo Masià

Vocal 2

 • Titular: Pablo Avilés Pérez
 • Suplent: Juli Solé Subirats

Vocal 3

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Anna Adell Monllau

Vocal 4

 • Titular: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 16/3/2022

Canvi de data inici proves del procés de selecció: 

AVÍS IMPORTANT

Segons el Decret d’Alcalde nº 701/2022 i de data 16-03-2022, en relació al procés de selecció que ens ocupa, s’indica als/les aspirants que per una errada material es va fixar com a data d’inici de les proves el proper 05-05-2022, quan en realitat la data correcta d’inici de les proves és el 05-04-2022.

Així doncs:

Convocatòria inici de les proves:   Fase d’oposició

 

Dia:

05/04/2022

Lloc.

Edifici "Lo Sindicat" - Sala 3

Av. de la Ràpita núm. 43 1a planta

43870 - Amposta

Hora:

09.00h

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 30/3/2022

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es i canvi d’ubicació proves

Segons el Decret d’Alcalde nº 886/2022 i de data 30-03-2022, en relació al procés de selecció que ens ocupa, s’indica que havent passat el període d’esmena sense haver-s’hi presentat cap al·legació, el llistat provisional publicat el passat 15-03-2022, esdevé a definitiu i per tant:

Admesos/es

DNI

0420L

2608A

5516Z

8385Z

Exclosos/es

No en hi ha.

Convocatòria inici de les proves: fase d’oposició


La ubicació de les proves ha canviat i es realitzarà a la Sala Saint Jean de la Ruelle de l’Ajuntament d’Amposta

Dia:

05/04/2022

Lloc.

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle
Plaça de l’Ajuntament, 2-4 , planta 2
43870 - Amposta

Hora:

09.00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Verònica Arasa Gallego
 • Suplent: Francesc Lluís Costes

Vocal 1 

 • Titular: Mar Medall González     
 • Suplent: Josep Rallo Masià

Vocal 2

 • Titular: Pablo Avilés Pérez
 • Suplent: Juli Solé Subirats

Vocal 3

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Anna Adell Monllau

Vocal 4

 • Titular: Lucia Ramia Loriente (Membre EAPC)
 • Suplent: M.Belén Gilabert Labernia (Membre EAPC)

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 8/4/2022

Resultat proves:

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades el  dia 05/04/20221 ha estat el següent:

DNI

COMPAREIXENÇA

PROVA 1

PRÀCTIC1

0420L

Presentat/da

No apte/a

-

2608A

No Presentat/da

-

-

5516Z

Presentat/da

No apte/a

-

8385Z

Presentat/da

No apte/a

-

Cap de les persones aspirants presentades ha superat la prova 1, per la qual cosa el procés de selecció es declara desert.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies