• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Resultats finals de les proves de l’oferta de Tècnic/a mig del PIAE

Oferta de treball: Resultats finals de les proves de l’oferta de Tècnic/a mig del PIAE

publicat el 25/04/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

A la ciutat d'Amposta el dia vint-i-cinc d’abril de 2017 El Tribunal cita els aspirants per al dimarts 25 d’abril de 2017 a les 9,00 hores, amb la finalitat de realitzar l’entrevista prevista com a tercera prova de la primera fase del procés selectiu. Un cop realitzada l’entrevista els resultats de la mateixa són els següents:
---02405W  4,5  punts
---36464Y 3,5  punts
---59671Y 4,5 punts
Pel Tribunal es determina  que tots els/les aspirants són aptes en la quarta prova de coneixements de la  llengua catalana i castellana per haver-ho acreditat. Acabada la fase d’oposició i aplicades  les fórmules necessàries segons les bases específiques, les puntuacions finals de la fase d’oposició són les següents:
---02405W 3,963  punts
---36464Y 3,538 punts
---59671Y 4,436 punts
Efectuada la valoració dels mèrits al·legats i provats documentalment pels/les aspirants, el Tribunal procedeix a comunicar la puntuació de la fase de concurs, amb el resultat següent:
  • ---02405W
                        Mèrit Puntuació
Antiguitat Serveis prestats adm.   1,50 punts.
Cursos i jornades de formació 1,50 punts.
Puntuació total 3,50 punts.
Resultat concurs 2,2 punts
  • ---36464Y
Mèrit Puntuació
Antiguitat Serveis prestats sector privat   1,50 punts.
Cursos i jornades de formació 1,10 punts.
Puntuació total 2,60 punts.
Resultat concurs 1,906 punts
  • ---59671Y
Mèrit Puntuació
Antiguitat Serveis prestats adm. Serveis prestats sector privat   0,132 punts. 0,792 punts.
Cursos i jornades de formació 0,50 punts.
Puntuació total 1,42 punts.
Resultat concurs 1,044 punts
La puntuació obtinguda en la fase de concurs es comunica als/les aspirants. Finalment els resultats del concurs oposició per a cobrir temporalment, un lloc de treball de tècnic mig, grup A2, especialista en procediments, subescala administració general, per la realització del servei consistents en la implementació del programa de l’administració electrònica (PIAE) de l’ajuntament d’Amposta i constitució d’una borsa de treball han estat els següents:
ASPIRANT OPOSICIÓ (6,7) CONCURS (3,3) TOTAL
---02405W 3,963 2,2 6,16
---36464Y 3,538 1,906 5,44
---59671Y 4,436 1,044 5,48
En base a l’anterior, el Tribunal proposa  a ---02405W com la persona que ha de cobrir  el lloc de treball de tècnic mig, grup A2, especialista en procediments, subescala administració general, per la realització del servei consistents en la implementació del programa de l’administració electrònica (PIAE), quedant dintre la borsa de treball, les persones que es diran a continuació, ordenades d’acord amb la puntuació final:
1 ---59671Y 5,48 punts
2 ---36464Y 5,44 punts
 

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament