Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a de suport al departament de Comunicació

Oferta de treball: Tècnic/a de suport al departament de Comunicació

publicat el 13/08/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

13/08/2021

Nom de l’oferta de treball:

Tècnic/a de suport al departament de Comunicació

Categoria:

A2-19

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 16/08/2021 a l’1/09/2021
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 02/09/2021.
 • Període d’al·legacions: 03/09/2021 al 05/09/2021
 • Inici de les proves: 07/09/2021

Funcions del lloc de treball:

 • Redacció i edició de la Revista Amposta: aportació d’idees de reportatges i entrevistes, redacció de notícies, reportatges i entrevistes per a la Revista Amposta, selecció d’imatges per a la revista, coordinació amb la impremta per correcció estilística, ortogràfica i de disseny, preparació de la distribució de la Revista.
 • Seguiment d’actes i redacció d’anuncis de l’Ajuntament.

Requisits imprescindibles:

 • No podran participar en aquesta convocatòria les persones que hagin participat en les convocatòries dels exercicis 2019 i 2020
 • Cal estar inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya com a Demandants d’Ocupació No Ocupats (DONO); aquest tràmit es pot fer telefònicament trucant al Telf.: 900800046
 • Cal estar inscrits al Registre de la Garantia Juvenil abans del dia 1 de setembre de 2021;aquest tràmit es pot fer telefònicament trucant al Telf.: 900800046
 • Cal estar en possessió d’alguna de les següents titulacions: Graduat/da en Periodisme (preferiblement) o en Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació o similars
 • No haver passat més de 5 anys des de l’obtenció de la titulació requerida, i 7 anys per a persones amb discapacitat.
 • Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.
 • No haver estat contractat amb un contracte de treball en pràctiques per un període superior a 18 mesos, en aquesta o altra entitat o empresa. 
 • Estar inscrit a la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Amposta

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Primer pas:

 • Inscripció a l’Oferta amb registre número 09/2021/14164 , a l’Oficina de Treball d’Amposta , Telf.: 977-704680 (sol·licitar cita prèvia).

Segon pas:

Tercer pas:

 • Presentar la següent documentació, ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica segons preveu l’article tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: 

Tipus de contracte:

Temporal – En pràctiques

Durada del contracte:

6 mesos

Jornada:

Complerta

Horari:

A determinar

Retribució mensual bruta aproximada:

Segons Normativa Programa Joves en Pràctiques

Lloc de treball:

Dependències municipals

Data prevista d’incorporació:

Abans del 30/09/2021

Descripció del procés de selecció:

Consulta "Més Informació sobre l’oferta"

Observacions (particularitats de la gestió):

Oferta vinculada al Programa Joves en pràctiques 2021 (pdf)

IMPORTANT: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques de l’oferta de treball amb registre número 09/2021/14164 , de l’Oficina de Treball d’Amposta (pdf)

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L’OFERTA

Descripció del procés de selecció

El present procés selectiu consisteix en una entrevista personal amb valoració de l’expedient acadèmic, i valoració d’experiència laboral o en pràctiques del lloc de treball al que correspon aquesta oferta.

Informació general instruccions presentació sol·licituds

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació de la titulació imprescindible en format fotocòpies dels originals.
 •  Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficial de l’Ajuntament d’Amposta www.amposta.cat , a l’apartat d’oferta pública de treball.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció
 • Les persones que hagin tingut ja contracte amb l’Ajuntament d’Amposta o qualsevol de les seves empreses públiques, durant un termini superior a vint-i-quatre mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix lloc de treball o un de diferent amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, seran admesos en el procés de selecció que es convoca i si el superen passaran a formar part de la borsa, però no podran ser contractats fins que la normativa vigent ho permeti, i amb les excepcions que hi contempla d’acord amb l’article 15.5 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors i amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.
 • Un cop superat el procés de selecció, tant el candidat proposat com tots els aspirants que formin part de la borsa de treball, hauran de presentar a requeriment del Tribunal, les titulació originals que ha estat presentada  en format fotocòpia durant el període d’inscripció, per tal de verificar l’autenticitat dels mateixos.

El Tribunal podrà sol·licitar tots els aclariments que estimi oportuns.


Descarregar document (PDF)
Actualitzat el 2/9/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

Entrevista

2028Y

8:45h

3184T

9:00h

1873T

9:15h

Període d’al·legacions: del 03/09 al 05/09 (ambdós inclosos)

Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Lloc de convocatòria de les proves:

Dia:

07/09/2021

Lloc:

Aula de vidre Biblioteca Sebastià Joan Arbó

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 6/9/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es 

Admesos/es

DNI

Entrevista

2028Y

8:45h

3184T

9:00h

1873T

9:15h

Lloc de convocatòria de les proves:

Dia:

07/09/2021

Lloc:

Aula de vidre Biblioteca Sebastià Joan Arbó

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 14/9/2021

Resultats proves

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador el resultat de les proves realitzades ha estat els següents:

DNI

Prova: entrevista

2028Y

9

3184T

7,5

1873T

10

El Tribunal qualificador proposa per ocupar el lloc de treball objecte de la convocatòria, a l’aspirant amb el DNI finalitzat amb número i lletra 1873-T.

Pel que fa als altres aspirants queden com a suplents d’aquest lloc de treball,  i l’ordre queda constituït per estricte ordre de puntuació:

Ordre

DNI Suplents

1

2028Y

2

3184T

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies