• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Profesionals del lleure: llista admesos i exclosos a la borsa de treball

Oferta de treball: Profesionals del lleure: llista admesos i exclosos a la borsa de treball

publicat el 09/03/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

A la ciutat d’Amposta el dia 8 de març de 2018. 

Essent les 10:00 hores es constitueix el Tribunal que ha de resoldre les persones aptes i no aptes en la borsa de treball per a cobrir places de monitors/es i directors/es de lleure durant el 2018 així com l’ordre de puntuacions segons els resultats de les proves i els mèrits aportats. 

El Tribunal qualificador de les proves selectives resta integrat pels següents membres:

President/a:

Titular, Sra. Ma Assumpció Eixarch Conesa

Vocals:

Titular, Sr. Jaume Rosselló Parts

 Titular, Sra. Laura Chipre Vicente, que realitza les funcions de secretària del tribunal.  

2a Fase de la borsa de monitors i monitores de lleure: Test psicotècnic

Havent superat la primera fase totes les persones que es van presentar a les proves teòricopràctiques, a continuació es presenten els resultats del test psicotècnic. Les persones que hagin obtingut un "No apte" en la fase del test psicotècnic queden excloses de la borsa. 

Persones amb qualificació "Apte" a la prova psicotècnica i puntuació final:

DNI

Puntuació final

Resultat prova psicotècnica

Formen part també de la borsa de monitors/es d’anglès

248J

10,66

Apte

 

130V

10,271

Apte

Apte

247A

10,25

Apte

 

934B

10,25

Apte

 

860C

10,21

Apte

 

264R

10

Apte

 

742D

10

Apte

 

652K

9,82

Apte

 

060P

9,75

Apte

Apte

224F

9,5

Apte

Apte

134C

9,5

Apte

 

832M

9,5

Apte

 

384F

9,5

Apte

Apte

062Q

9,5

Apte

 

238C

9,5

Apte

 

103S

9,49

Apte

 

120Y

9,420

Apte

Apte

635P

9,3

Apte

 

003K

9,27

Apte

 

914A

9,13

Apte

 

873M

9,08

Apte

 

967G

9,06

Apte

 

657W

9,05

Apte

 

197G

9

Apte

 

414A

9

Apte

Apte

831G

9

Apte

 

491T

9

Apte

 

710X

9

Apte

 

422F

9

Apte

 

116E

9

Apte

 

132L

8,75

Apte

 

158E

8,75

Apte

 

154Z

8,75

Apte

 

476F

8,75

Apte

 

338M

8,75

Apte

Apte

888S

8,75

Apte

Apte

135K

8,75

Apte

 

235Z

8,75

Apte

 

579L

8,712

Apte

 

330R

8,54

Apte

 

389L

8,5

Apte

 

427Q

8,5

Apte

 

250N

8,5

Apte

 

836A

8,356

Apte

 

632G

8,33

Apte

Apte

451Q

8,25

Apte

Apte

174A

8,02

Apte

 

381E

8

Apte

 

897X

8

Apte

 

491T*

8

Apte

 

625H

7,5

Apte

Apte

391J

7,5

Apte

 

581A

7,272

Apte

Apte

011J

7,25

Apte

 

642Q

7

Apte

 

657T

6

Apte

 

*Fins al moment d’aportar el títol de directora de lleure, formarà part de la borsa de monitors/es de lleure. 

Persones en borsa de reserva:

DNI

Puntuació final

En reserva

En borsa de reserva de monitors/es d’anglès

117T

8,75

En reserva

Apte

560B

8,5

En reserva

 

549W

7,75

En reserva

 

695A

7,75

En reserva

 

578J

7,5

En reserva

 

066N

7,5

En reserva

 

 Persones amb qualificació "No Apte" a la prova psicotècnica i excloses de la borsa de monitors/es de lleure:

DNI

No apte

108N

No apte

418M

No apte

397T

No apte

732F

No apte

981F

No apte

585J

No apte

358M

No apte

2a Fase de la borsa de directors i directores de lleure: Test psicotècnic

Persones amb qualificació "Apte" a la prova psicotècnica i puntuació final:

DNI

Puntuació final

Resultat prova psicotècnica

163D

10,505

Apte

828L

9,25

Apte

491T*

8

Apte

136L

7,25

Apte

664K

7

Apte

*A condició d’aportar el títol de directora de lleure quan el disposi. Fins al moment, formarà part de la borsa de monitors/es de lleure. 

Persones amb qualificació "No Apte" a la prova psicotècnica i excloses de la borsa de directors/es de lleure:

DNI

No apte

358M

No apte

003K

No apte

 NOTA IMPORTANT: Les persones candidates a directores de lleure que hagin suspès el test psicotècnic no queden excloses directament de la borsa de monitores de lleure. Han de consultar les seves dades com a "Aptes" , No aptes" o "En reserva" dels resultats de la borsa de monitors/es.

 I essent aquesta l’única escomesa per la qual avui el Tribunal ha estat convocat, es formula la present acta que signen tots els assistents, amb mi, la Secretària, que dono fe.

Actualització 19/03/2018: S’ha fet una entrevista amb el psicòleg en data 13 i 14 de març per resoldre dubtes de la prova que van realitzar per, si es resòl satisfactòriament, incloure’ls a la borsa de lleure. En breu es publicaran els resultats.

Actualització 21/03/2018: Un cop entrevista amb el psicòleg municipal, s’aprova incorporar les següents persones candidates a la borsa de lleure, en borsa de reserva.

Persones a incorporar a la borsa de lleure

732F

358M

418M

981F

585J

108N

397T

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament