• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Ple ordinari del 27 de juliol

Ple ordinari del 27 de juliol

Sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, a les 20:00 hores del dia 27 de juliol de 2015 en primera convocatòria.

publicat el 24/07/2015

Us convoco a la sessió ordinària que durà a terme el Ple d’aquest Ajuntament, en aquesta Casa Consistorial, a les 20:00 hores del dia 27 de juliol de 2015 en primera convocatòria i a la mateixa hora del dia 29 d’abril de 2015 en segona, cas de no poder-se celebrar en primera per manca de suficient nombre de senyors membres. La sessió ordinària que es convoca té el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària urgent del 2 de juliol de 2015
2. Donar compte de les contractacions d’urgència.
3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 1138 a 1244 de 2015
4. Donar compte del Decret d’Alcaldia de nomenament de President de l’Associació « AntenaTecnològica de les Terres de l’Ebre « 5. Ratificació de Designació de Representants Municipals en els òrgans de govern de l’Associació « Antena Tecnològica de les Terres de l’Ebr"
6. Designació del membre del Consell d’Administració d’Hospital Comarcal d’Amposta, SA
7. Aprovació inicial de la modificació puntual número 38 del POUM: « Modificació de les condicions d’ordenació de la clau 15c5 del Polígon d’actuació industrial PAU-10 Val de Zafan
8. Aprovació inicial de la modificació puntual número 39 del POUM: « Incorporació del servei de cuina (destinat al propi equipament i altres equipaments) a l’article 289 del POUM d’Amposta, concretament a la clau 3h. Altres equipaments
9. Aprovació del Programa de Festes Majors d’Amposta – 2015
10. Aprovació del Programa de Festes majors de Poble Nou del Delta 2015
11. Ratificació de l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència
12. Atorgament Bonificacions Fiscals ICIO
13. Aprovació expedient número XII de reconeixement extrajudicial de crèdit
14. Aprovació expedient número XIII de reconeixement extrajudicial de crèdit
15. Aprovació de relació d’obligacions número 324, per no haver seguit el procediment establert
16. Aprovació inicial expedient número 13 de modificació pressupostària per crèdits extraordinaris
17. Moció del grup municipal del PXC « Per tenir un servei de pediatria de guàrdia a l’Hospital Comarcal «
18. Moció del grup municipal del PSC-CP « Per a l’ampliació de places de menjador per a xiquets i xiquetes durant tot el període de vacances escolars a Amposta «

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament