• Webs Municipals  

Oferta de treball: Peons de neteja de dependències

publicat el 06/07/2018

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

06/07/2018

Descripció del lloc de treball:

Peons de neteja de dependències

Departament:

Ajuntament d’Amposta

Llocs de treball oferts:

3

Terminis:

  • Presentació de les sol·licituds: 06/07/2018 al 13/07/2018.
  • Procés de selecció: 25/07/2018.

Requisits imprescindibles:

  • Experiència mínima de 6 mesos en neteja de dependències.
  • DNI
  • Currículum vitae
  • Vida laboral
  • Declaració jurada de no incórrer en cap supòsit d’irregularitat en la contractació temporal que pogués donar lloc a la conversió d’un contracte temporal en indefinit no fix.

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

6 mesos

Jornada:

Jornada completa

Horari:

A definir

Lloc de treball:

Dependències municipals

Data prevista d’incorporació:

Setembre 2018

Observacions (particularitats de la gestió):

  • Els interessats han de registrar-se al SOC i posteriorment han de portar la documentació requerida al Registre General del Ajuntament d’Amposta en hores de registre (9h a 14h).
  • La prova de selecció consistirà en una entrevista i valoració de mèrits segons currículum i vida laboral.
  • Es constituirà també una borsa de treball per futures necessitats. Durada de la borsa: 2 anys prorrogable 1 any més.


Publicat el 13/07/2018

Candidats admesos (DNI)

6913F

0076R

2582H

5230E

2250P

4258Z

8557L

1383P

3262Y

1627G

6785H

8945T

5182N

4037R

4741V

0735T

6854H

1692H

0454M

6200V

1219V

3991Z

8065F

9497P

0039P

9242B

3457V

0218V

3408Z

7670Y

4389Z

5520E

6779D

9229H

8367P

3866F

7691L

5971R

6087K

7955W

0395Z

6780M

7335X

8136Q

CANDIDATS EXCLOSOS

No n’hi ha.

Concedir un termini de 7 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present, per tal de que es puguin esmenar els defectes que hagin motivat l’exclusió dels candidats o per si es vol aportar nova documentació.


Publicat el 13/07/2018

Es convoca als candidats admesos per a realitzar l’entrevista el dia 25 de juliol a les 09:00h al Casal Municipal (compte, s’ha canviat la data d’examen inicialment prevista, del 19 al 25 de juliol).

Publicat el 02/08/2018

Candidats seleccionats (DNI)

0076R

9229H

3866F

0735T

6200V

7335X


Els següents candidats queden adscrits a la borsa de treball per cobrir possibles vacants del lloc que ens ocupa. S’incorporaran els candidats amb l’ordre següent:

Candidats per a borsa (DNI)

7955W

3408Z

7691L

0039P

8945T

9242B

0454M

3457V

0218V

4741V

7670Y

Agraïm a tots els aspirants la seva participació en el procés de selecció.


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament