• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Monitor/a de plàstica temporal a l’escola pública d’Amposta i creació de borsa per a futures vacants

Oferta de treball: Monitor/a de plàstica temporal a l’escola pública d’Amposta i creació de borsa per a futures vacants

publicat el 30/09/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

30/09/2020

Nom de l’oferta de treball:

Monitor/a de plàstica temporal a l’escola pública d’Amposta i creació de borsa per a futures vacants

Categoria:

AGP

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Educació

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 01/10/2020 al 09/10/2020.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini de dos dies hàbils següents a la data final del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 3 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: 19/10/2020.

Funcions del lloc de treball:

 • Les tasques atribuïdes són de monitor/a d’arts plàstiques a les escoles públiques de primària.
 • Assessorar als tutors/es d’infantil i primària amb la classe d’educació artística (plàstica).

Requisits imprescindibles:

Requisits valorables:

 • Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior en arts plàstiques i disseny.
 • Batxillerat d’Arts.
 • Grau de Belles Arts o altres titulacions equivalents.

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

En funció de les necessitats

Jornada:

En funció de les necessitats

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució mensual bruta aproximada:

En funció de la contractació

Lloc de treball:

Escola Pública Amposta

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de  preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Més informació sobre l’oferta

El procés de selecció inclourà les següents fases:

 1. Realització d’un supòsit pràctic relacionat amb la feina a desenvolupar. Puntuació màxima 75 punts.
 2. El tribunal decidirà, una vegada realitzat el cas pràctic, si realitza o no una entrevista a les persones que l’hagin superat.Resultat apte/no apte.
 3. Valoració de mèrits, que es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 25 punts, d’acord amb els següents criteris:
  • Experiència professional (fins a un màxim de 15 punts):
   • En llocs de treball a l’Administració pública vinculats a l’àrea del lloc de treball que ens ocupa: 0,004 punts per dia treballat, fins a un màxim de 10 punts.
   • En llocs de treball en empreses privades vinculats a l’àrea del lloc de treball que ens ocupa : 0,002 punts per dia treballat, fins a un màxim de 5 punts.
  • Formació (fins a un màxim de 10 punts):
   • Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça (excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció), fins a un màxim de 5 punts, segons el següent barem:
    • Llicenciatura o graus: 2,5 punts.
    • Diplomatura: 2 punts.
    • Màsters: 1,5 punts.
    • Postgraus: 1 punt.
    • Cicles formatus: 1 punt.
   • Cursos de formació o perfeccionament que puguin vincular-se al lloc de treball que ens ocupa, fins a un màxim de 5 punts, segons l’escala següent:
    • Per cursos de 8 a 25 hores, 0,20 punts per curs.
    • Per cursos de 26 a 50 hores, 0,30 punts per curs.
    • Per cursos de 51 a 100 hores, 0,40 punts per curs.
    • Per cursos de durada superior a 100 hores, 0,50 punts per curs.
    • Quant els certificats d’assistència acrediten alhora l’aprofitament en el curs realitzat sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0,20 punts la puntuació obtinguda per cada curs.

  La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més per acord de Junta de Govern Local.

  Tots els candidats que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa de Monitors/es de plàstica per a les Escoles Públiques del Municipi d’Amposta.

  Actualitzat el 14/10/2020

  Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

  Admesos/es

  DNI

  3066Z

  9538Y

  0130D

  5033Z

  8384F

  0378G

  0954V

  9729H

  Exclosos/es

  DNI

  Motiu d’exclusió

  9346S

  2

  9777C

  1

  MOTIU D’EXCLUSIÓ:

  1. Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
  2. No aporta documentació

  Període d’al·legacions

  Del 15/10/2020 al 19/10/2020 (ambdós inclosos).

  Durant el període d’al·legacions podeu presentar els documents requerits al Registre de l’Ajuntament o de forma telemàtica, de 09:00h a 14:00h.

  Important: Si no es presenten al·legacions el present llistat es considerarà definitiu.

  Convocatòria a les proves

  Dia:

  20/10/20

  Hora:

  09.00 h

  Lloc:

  Pendent de concretar segons llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es que es publicarà el 19/10/2020.

  IMPORTANT: Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 19/10/2020

  Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es 

  S’informa als/les aspirants al procés de selecció que ens ocupa, que al no haver-hi al·legacions, tal i com es va previndre en l’anterior publicació, el llistat provisional ha esdevingut a definitiu i es convoca als/les aspirants admesos a les proves:

  Convocatòria a les proves

  Dia:

  20/10/2020

  Hora:

  09:00 h

  Lloc:

  Escola d’Art i Disseny d’Amposta (ESARDI)

  Plaça del Castell, s/n

  43870 Amposta

   Tribunal qualificador

  • Presidenta: Georgina Bosch Gas (Directora de l’Escola d’Art i Disseny ESARDI)
  • Vocal: Marian Marín Felipe (Professora de l’Escola d’Art i Disseny ESARDI)
  • Vocal: Desireé Castells Giné (Assessora d’Educació artística de l’escola Soriano Montagut)

  IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

   Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 21/10/2020

  Llistat de resultats finals

  S’informa als aspirants al procés de selecció que ens ocupa, que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador, els resultats de la prova pràctica i la valoració  de mèrits realitzades ahir dia 20/10/2020, han estat:

  DNI

  Cas pràctic (75%)

  Mèrits (25%)

  Nota Final

  Qualificació final

  3066Z

  4,125

  1,275

  5,4

  APTE/A

  9538Y

  4,9

  0,25

  5,2

  APTE/A

  0130D

  5,25

  0,325

  5,6

  APTE/A

  5033Z

  4,5

  0,5

  5

  APTE/A

  8384F

  4,4

  1,075

  5,5

  APTE/A

  0378G

  5,1

  0,675

  5,8

  APTE/A

  0954V

  6,75

  0,675

  7,4

  APTE/A

  9729H

  4,5

  0,875

  5,37

  APTE/A

  Vists els resultats de les qualificacions, el Tribunal d’aquest procés de selecció, proposa que la borsa de treball quedi constituïda segons l’ordre que s’indica a continuació:

  Ordre borsa

  DNI

  Cas pràctic 75%

  Mèrits 25%

  Nota Final

  Qualificació final

  1

  0954V

  6,75

  0,675

  7,4

  APTE/A

  2

  0378G

  5,1

  0,675

  5,8

  APTE/A

  3

  0130D

  5,25

  0,325

  5,6

  APTE/A

  4

  8384F

  4,4

  1,075

  5,5

  APTE/A

  5

  3066Z

  4,125

  1,275

  5,4

  APTE/A

  6

  9729H

  4,5

  0,875

  5,37

  APTE/A

  7

  9538Y

  4,9

  0,25

  5,2

  APTE/A

  8

  5033Z

  4,5

  0,5

  5

  APTE/A

   Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament