Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa de Monitors/es de menjador per a les Llars d’Infants municipals

Oferta de treball: Borsa de Monitors/es de menjador per a les Llars d’Infants municipals

publicat el 18/01/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de trebal

Data de publicació:

18/01/22

Descripció del lloc de treball:

Monitor/a Menjador per a les Llars d’Infants municipals

Categoria:

AgP. 12 (AgP.2)

Departament:

Ensenyament. Llars d’Infants municipals

Llocs de treball oferts:

Borsa de treball

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 19/01/2022 al 07/02/2022.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de cinc (5) dies hàbils següents a la data final del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

 • Les vinculades al suport i l’educació en hàbits alimentaris com fomentar l’autonomia, així com els canvis evolutius pel que fa a alimentació al llarg de l’estada a la llar d’infants segons les necessitats nutritives o les habilitats individuals.
 • Les associades al manteniment o neteja del menjador, com assegurar que els nens/es disposin dels estris necessaris assegurant que aquest quedi en les condicions necessàries per a l’activitat posterior.
 • Les orientades a dinamitzar o respectar la dinàmica quant a espais i moments de descans vetllant per l’acompliment d’horaris i torns, tenint sempre en compte les necessitats dels infants.
 • Les relacionades en la higiene personal que inclou també el canvi de bolquers o control d’esfínters.
 • Les considerades d’especial rellevància com informar-se de les al·lèrgies, intoleràncies, així com dels costums alimentaris de cada família facilitant els canvis d’alimentació que se’n puguin derivar.
 • Les de gestió de la informació tant pel que fa a confidencialitat com la comunicació amb les famílies.
 • Les que fan referència al compliment de les normes d’higiene pel que fa a actituds, hàbits i comportament que garanteixen la seguretat i salubritat dels aliments.
 • En general, altres tasques relacionades amb el lloc de treball que siguin pertinents.

Requisits imprescindibles:

Requisits valorables:

 • Experiència laboral en llocs de treball similars.

Tipus de contracte:

 Temporal

Durada del contracte:

A definir en funció de les necessitats

Jornada:

Parcial

Horari:

Horari de migdia a definir

Retribució mensual bruta aproximada:

En funció del tipus de contracte

Lloc de treball:

Llars d’Infants municipals

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

 • Entrevista i valoració curricular.
 • En el cas que el nombre d’admesos sigui molt gran, el Tribunal es reserva l’opció d’afegir un cas pràctic previ basat en les funcions del lloc de treball.

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.
 • Les persones que hagin tingut ja contracte amb l’Ajuntament d’Amposta o qualsevol de les seves empreses públiques, durant un termini superior a vint-i-quatre mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix lloc de treball o un de diferent amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, seran admesos en el procés de selecció que es convoca i si el superen passaran a formar part de la borsa, però no podran ser contractats fins que la normativa vigent ho permeti, i amb les excepcions que hi contempla d’acord amb l’article 15.5 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors i amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.
Actualitzat el 10/2/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Admesos/es

DNI

1524T

1062K

1357V

1455W

7437R

8219H

3265Q

2854L

8229J

6358M

3317H

4566R

1423F

2487J

5891Y

9135Q

6579L

6328G

7757R

9635P

Exclosos/es

DNI

MOTIU EXCLUSIÓ

7993F

2

0083G

1,2

6622P

3

7574V

2

1203V

1,2,3,4,5

4702Y

1

4572Z

3

0812R

5

 

MOTIU D’EXCLUSIÓ:

 1. No aporta la vida laboral
 2. No aporta titulació requerida
 3. Per no aportar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 4. No aporta DNI
 5. No aporta Currículum Vitae

 

Període d’al·legacions:              del 11/02/2022 al 24/02/2022 (ambdós inclosos)

 

Important:   Si no es presenten al·legacions, el present llistat es considerarà definitiu.

 

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Sra. Rosa Dàmaso Cid
 • Suplent: Un/a funcionari/a o personal laboral fix designat per la corporació

Vocal 1

 • Titular: Sra. Patrícia Giménez Domingo
 • Suplent: Un/a funcionari/a o personal laboral fix designat per la corporació

Vocal 2

 • Titular: Sra. Raquel Carmona Corrias
 • Suplent: Un/a funcionari/a o personal laboral fix designat per la corporació

 

Convocatòria a les proves

Data d’inici:

28/02/2022

Hora:

08.30 h

Lloc:

Sala de Comissions, 1r pis, Ajuntament d’Amposta

Plaça de l’ajuntament, 3-4

43870  Amposta

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 25/2/2022

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es 

Admesos/es

DNI

1524T

1062K

1357V

1455W

7437R

8219H

3265Q

2854L

8229J

6358M

3317H

4566R

1423F

2487J

5891Y

9135Q

6579L

6328G

7757R

9635P

7993F

6622P

4572Z

Exclosos/es

DNI

MOTIU EXCLUSIÓ

0083G

1,2

7574V

2

1203V

1,2,3,4,5

4702Y

1

0812R

5

MOTIU D’EXCLUSIÓ:

 1. No aporta la vida laboral
 2. No aporta titulació requerida
 3. Per no aportar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció (INS131, PDF).
 4. No aporta DNI
 5. No aporta CV

Convocatòria a les proves

Data d’inici:

28/02/2022

Hora:

08.30 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta - Sala de Comissions

Plaça de l’ajuntament, 3-4 - 1r pis (Costat Saló de Plens)

43870  Amposta

INFORMACIÓ IMPORTANT: Per accedir a la Sala de Comissions, s’ha de pujar per l’escala lateral o per l’ascensor de la planta baixa de l’Ajuntament, ja que l’escala principal està en obres.

HORARI ENTREVISTES DIA  28/02/2022

HORA

DNI

8:30

1524T

8:50

1062K

9:10

1357V

9:30

1455W

9:50

7437R

10:10

8219H

10:30

3265Q

11:30

8229J

11:50

6358M

12:10

3317H

12:30

4566R

12:50

1423F

13:10

9135Q

15:00

5891Y

15:20

2487J

15:40

2854L

16:00

6328G

16:20

6579L

16:40

7757R

17:00

9635P

17:20

7993F

17:40

6622P

17:20

4572Z

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular:   Sra. Rosa Dàmaso Cid
 • Suplent: Un/a funcionari/a o personal laboral fix designat per la corporació

Vocal 1

 • Titular:   Sra. Patrícia Giménez Domingo
 • Suplent: Un/a funcionari/a o personal laboral fix designat per la corporació

Vocal 2

 • Titular:   Sra. Raquel Carmona Corrias
 • Suplent: Un/a funcionari/a o personal laboral fix designat per la corporació

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 3/3/2022

Resultats definitius:

S’informa que un cop realitzades les proves del procés de selecció, i segons es desprèn de l’acta realitzada pel Tribunal qualificador, el resultat ha estat:

DNI

Assistència / Puntuació obtinguda

1524T

No presentat/da

1062K

No apte/a

1357V

No apte/a

1455W

Apte/a

7437R

Apte/a

8219H

No presentat/da

3265Q

No presentat/da

2854L

Apte/a

8229J

No apte/a

6358M

No apte/a

3317H

No apte/a

4566R

No apte/a

1423F

Apte/a

2487J

No apte/a

5891Y

No apte/a

9135Q

Apte/a

6579L

Apte/a

6328G

Apte/a

7757R

No presentat/da

9635P

Apte/a

7993F

No apte/a

6622P

No presentat/da

4572Z

No apte/a

S’informa que la borsa de treball que es crea per aquesta oferta, queda formada per ordre de puntuació obtinguda, de la següent manera:

ORDRE

DNI

1

1423F

2

9135Q

3

6579L

4

6328G

5

2854L

6

9635P

7

7437R

8

1455W

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies