Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Suport a Auxiliar Informació (TRFO MG45)

Oferta de treball: Suport a Auxiliar Informació (TRFO MG45)

publicat el 22/11/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball 09/2021/21532

Data de publicació:

22/11/2021

Nom de l’oferta de treball:

Suport a Auxiliar Informació (Programa TRFO- Línia MG45)

Categoria:

Auxiliar Informació

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Llocs de treball oferts:

2

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 22/11/2021 a 26/11/2021
 • Publicació provisional d ’admesos i exclosos: 29/11/2021.
 • Període d’al·legacions: 30/11/2021
 • Inici de les proves: 1/12/2021 -2/12/2021

Funcions del lloc de treball:

 • Donar cobertura a feines ocasionades per la creació de projectes nous.
 • Atendre a trucades informatives
 • Participar en actes l’execució d’actes culturals.
 • Atenció a les persones, famílies, empreses, etc.. per ajudar-los en les seves necessitats.
 • Recollir documentació.
 • Millora de la qualitat dels processos administratius incorporant transparències.
 • Vetllar per la seguretat i salut del lloc de treball.
 • Respectar les mesures COVID-19
 • Reportar als seus superiors incidències que puguin sorgir.
 • Aquestes tasques es portaran a terme des de llocs de treball (no estructurals)

Requisits imprescindibles:

 • Persones de 45 anys, o més que estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
 • Disponibilitat horària de dilluns a diumenge, segons les necessitats del servei; amb els descansos pertinents.
 • Compromís de formació durant el contracte.
 • Atenció al públic, sector administratiu, experiència mínima 6 mesos.
 •  Cal estar inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya com a Demandants d’Ocupació No Ocupats (DONO); aquest tràmit es pot fer telefònicament trucant al Telf.: 900800046
 • Estar inscrit a la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Amposta

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Primer pas:

 • Inscripció a l’Oferta amb registre número 09/2021/21532 , a l’Oficina de Treball d’Amposta , Telf. : 977-704680 (sol·licitar cita prèvia).

Segon pas:

Tercer pas:

 • Presentar la següent documentació, ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica segons preveu l’article tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

12 mesos

Jornada:

Complerta

Horari:

A determinar

Retribució mensual bruta aproximada:

Segons Normativa Programa TRFO- Línia MG45

Lloc de treball:

Diferents dependències municipals

Data prevista d’incorporació:

Abans del 30/12/2021

Descripció del procés de selecció:

Consulta "Més Informació sobre l’oferta"

Observacions (particularitats de la gestió):

Oferta vinculada al Programa Treball i Formació Línia Dona

IMPORTANT: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques de l’oferta de treball amb registre número 09/2021/21532, de l’Oficina de Treball d’Amposta.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L’OFERTA

 

Descripció del procés de selecció

El present procés selectiu consisteix en una entrevista personal amb i valoració d’experiència laboral  del lloc de treball al que correspon aquesta oferta.

 

Informació general instruccions presentació sol·licituds

 

 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació de la titulació imprescindible en format fotocòpies dels originals.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficial de l’Ajuntament d’Amposta www.amposta.cat , a l’apartat d’oferta pública de treball.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció
 • Les persones que hagin tingut ja contracte amb l’Ajuntament d’Amposta o qualsevol de les seves empreses públiques, durant un termini superior a vint-i-quatre mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix lloc de treball o un de diferent amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, seran admesos en el procés de selecció que es convoca i si el superen passaran a formar part de la borsa, però no podran ser contractats fins que la normativa vigent ho permeti, i amb les excepcions que hi contempla d’acord amb l’article 15.5 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors i amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.
 • Un cop superat el procés de selecció, tant el candidat proposat com tots els aspirants que formin part de la borsa de treball, hauran de presentar a requeriment del Tribunal, les titulació originals que ha estat presentada  en format fotocòpia durant el període d’inscripció, per tal de verificar l’autenticitat dels mateixos.

El Tribunal podrà sol·licitar tots els aclariments que estimi oportuns.


Descarregar sol·licitut oferta (PDF, 320KB)

Actualitzat el 29/11/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es procés selecció: Aux. informació-Suport diferents dependències municipals (TRFO-Línia MG45)  Núm. oferta 09/2021/21532

Admesos/es

       DNI/ NIE       

9885E

7425Y

0515Z

2784J

4275K

0105F

1909R

0496T

7857R

8729G

0200M

0097E

6682J

1223Z

9650P

8251L

7464R

5667K

4145R

2821W

0079G

4735D

6962B

6374S

8094C

6046D

Admesos/es pendents acreditació documentació

Cal presentar la següent documentació, ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica segons preveu l’article tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, durant el període d’al·legacions: 30/11/2021 fins les 14:00-  30/11/2021 a partir de les 14:00 Llistat d’admesos definitius

 

DNI/ NIE

Documentació pendent

5988D

DARDO actualitzat

2696S

DARDO actualitzat

1789X

Tota

9222S

Tota

5464N

Tota

8282N

Tota

8971Q

Tota

8438G

Tota

2501P

Tota

6709K

Tota

5040J

Tota

8110J

Tota

8841N

Tota

Exclosos/es

No en hi ha

Període d’al·legacions: 30/11/2021 fins les 14.00h

Llistat d’admesos definitius:  30/11/2021 a partir de les 14.00h

Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:       

Dia:

01/12/21

Hora:

9.00h

Lloc:

Edifici Biblioteca Sebastià Juan Arbó - Aula de Vidre

Plaça del Castell, 13

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

 • President/a: Isabel Villalbí Forcadell
 • Vocal:            M. Cinta Montañés i Príncep
 • Vocal:            Lidia Corbera Chéliz

Per a la realització de les proves el Tribunal comptarà amb l’assistència d’un/a assessor/a extern/a que tindrà veu però no vot.

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 30/11/2021

Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI / NIE

9885E

7425Y

0515Z

2784J

4275K

0105F

1909R

0496T

7857R

8729G

0200M

0097E

6682J

1223Z

7464R

5667K

4145R

2821W

0079G

4735D

6962B

6374S

8094C

6046D

2501P

5988D

9650P

8251L

Exclosos/es

DNI / NIE

Motiu

5988D

No aporta la documentació

2696S

No aporta la documentació

1789X

No aporta la documentació

9222S

No aporta la documentació

5464N

No aporta la documentació

8282N

No aporta la documentació

8971Q

No aporta la documentació

8438G

No aporta la documentació

6709K

No aporta la documentació

5040J

No aporta la documentació

8110J

No aporta la documentació

8841N

No aporta la documentació

Convocatòria d’inici de les proves:    

Dia:

01/12/21

Hora:

Cada candidat/a té assignada una franja horària determinada.

Lloc:

Edifici Biblioteca Sebastià Juan Arbó - Aula de Vidre

Plaça del Castell, 13

43870 - Amposta

 

DNI / NIE

Hora

9885E

09.00h

7425Y

09.10h

0515Z

09.20h

2784J

09.30h

4275K

10.40h

0105F

10.50h

1909R

11.00h

0496T

11.10h

7857R

11.20h

8729G

11.30h

0200M

11.40h

0097E

11.50h

6682J

12.00h

1223Z

12.10h

9650P

12.20h

8251L

12.30h

7464R

12.40h

5667K

12.50h

4145R

13.00h

2821W

13.10h

0079G

13.20h

4735D

13.40h

6962B

13.50h

6374S

14.00h

8094C

14.10h

6046D

14.20h

2501P

14.30h

5988D

14.40h

Tribunal qualificador:

 • President/a: Isabel Villalbí Forcadell
 • Vocal:           M. Cinta Montañés i Príncep
 • Vocal:           Lidia Corbera Chéliz

 

Per a la realització de les proves el Tribunal comptarà amb l’assistència d’un/a assessor/a extern/a que tindrà veu però no vot.

IMPORTANT:    Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 3/12/2021

Resultats definitius 

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador del procés de selecció, el resultat de les proves és el següent:

DNI / NIE

RESULTAT

7464R

Seleccionat/da

0200M

Seleccionat/da

0496T

Suplent

8094C

Suplent

0515Z

No  Seleccionat/da

7425Y

No  Seleccionat/da

2784J

No  Seleccionat/da

8729G

No  Seleccionat/da

2501P

No  Seleccionat/da

8251L

No  Seleccionat/da

4275K

No  Seleccionat/da

6962B

No  Seleccionat/da

7857R

No  Seleccionat/da

6046D

No  Seleccionat/da

4735D

No  Seleccionat/da

6374S

No  Seleccionat/da

6682J

No  Seleccionat/da

1223Z

No  Seleccionat/da

0097E

No  Seleccionat/da

5988D

No  Seleccionat/da

0079G

No  Seleccionat/da

2821W

No  Seleccionat/da

0105F

No  Seleccionat/da

9885E

No  Seleccionat/da

1909R

No  Seleccionat/da

9650P

No  Seleccionat/da

5667K

No  Seleccionat/da

4145R

No  Seleccionat/da

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies