• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Enginyer/a tècnic mitjà d’obra pública com a funcionari interí

Oferta de treball: Enginyer/a tècnic mitjà d’obra pública com a funcionari interí

publicat el 05/07/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

05/07/2018

Descripció del lloc de treball:

Enginyer/a tècnic mitjà d’obra pública

Categoria:

A2-20

Departament:

Obres i urbanisme

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 06/07/2018 al 16/07/2018
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 05/09/2018
 • Inici de les proves: 27/09/2018

Requisits imprescindibles:

 • Titulació: estar en possessió d’un títol d’enginyeria en obra pública o equivalent.
 • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent.
 • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

Tipus de contracte:

Personal funcionari interí

Jornada:

Completa

Horari:

8 a 15h

Retribució mensual bruta aproximada:

 -

Lloc de treball:

Departament d’obres i urbanisme

Data prevista d’incorporació:

A definir

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases publicades en aquesta oferta.

Bases reguladores del procés de selecció per proveir un lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana enginyer/a tècnic/a obra pública com a personal funcionari interí de l’Ajuntament d’Amposta mitjançant concurs- oposició lliure de l’escala de l’administració especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat

Descarregar PDF

Actualitzat el 05/09/2018

Candidats admesos

DNI

Resultat

4450Y

Admès/a

Candidats exclosos

CAP.

Concedir un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present, per tal de que es puguin esmenar els defectes que hagin motivat l’exclusió dels candidats o per si es vol aportar nova documentació. Passat aquest termini, en el cas de que no hi hagi al·legacions, la llista es considerarà definitiva.

Es convoca als candidats admesos per a la prova de coneixements teòrico-pràctics indicada a les bases (Punt 3.1.2), el dia 27 de setembre a les 9h a l’Ajuntament d’Amposta. 

El tribunal qualificador està format pels següents membres: 

 • President/a: Julio Solé Subirats
  Suplent: Susana Vallés Raventós 
 • 1r. Vocal Titular: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
  Suplent: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
 • 2n Vocal Titular: Ramon Noche Arnau
  Suplent: Verònica Arasa Gallego 
 • 3r Vocal Titular: Miquela Jose Fontanet Miró
  Suplent: Mercè Lavega Benet 
 • 4t Vocal Titular: Jaume Rosselló Prats
  Suplent: Maria Barberà Baiges

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament