Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa Tècnic/a per a l’àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Oferta de treball: Borsa Tècnic/a per a l’àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

publicat el 18/06/2024

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

18/06/2024

Nom de l’oferta de treball:

Borsa Tècnic/a per a l’àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 19/06/2024 al 08/07/2024.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

En funció de les necessitats

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases reguladores i convocatòria del procés de selecció per a crear una Borsa per al lloc de Tècnic/a per a l’àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta, com a Personal Temporal, Mitjançant Concurs-Oposició Lliure, de l’Escala de l’Administració General

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 561KB)

Actualitzat el 9/7/2024

Llistat provisional aspirants admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 1793/2024 de data 09 de juliol de 2024, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

7835X

9975H

8425L

6804L

4213H

8770P

6674Z

6491T

3042R

2121T

4143F

5223Y

Admesos/es pendents del nivell C1 de català

DNI

2331G

5612C

7515M

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

0119A

3- Manca titulació (Aporta un certificat acadèmic, no el títol)

8670T

3- Manca titulació, 6- Manca certif. C1 català

7990G

1- Sol. Participació (altra convocatòria), 7- Relació Mèrits (altra convocatòria)

9569T

3- Manca titulació, 4- Manca CV, 6- Manca certif. C1 català

Llegenda motiu d’exclusió:

1- Manca sol·licitud de participació en processos de selecció

2- Manca fotocòpia DNI o document equivalent

3- Manca còpia titulació acadèmica o equivalent

4- Manca Currículum Vitae

5- Manca Vida Laboral

6- Manca certificat coneixements nivell C1 de català

7- Manca document Relació de Mèrits

Període d’esmena: del 10/07/2024 al 23/07/2024 (ambdós inclosos)

Si transcorregut el període d’esmena no es presenta cap al·legació contra el present llistat provisional, aquest esdevindrà a definitiu.

Convocatòria inici de les proves fase d’oposició

Proves: coneixements teòrico-pràctics

Dia:

25/07/2024

Lloc:

Edifici Lo Sindicat – Aula 1

Av. de la Ràpita nº 43

43870 - Amposta

Hora:

08,30h

Llengües oficials:  coneixements nivell C1 de català

Dia:

26/07/2024

Lloc:

Edifici Lo Sindicat – Aula 2

Av. de la Ràpita nº 43

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell, Cap de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent/a: Sra. Lala Escriva Pons, Directora del FABLAV Terres de l’Ebre, Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària/i

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent/a: Anna de Ramon, Tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Sofia Laura Rovere Disipo, Tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent/a: Lídia Corbera Chéliz, Tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Sra. Núria Panisello Moreno, Tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Sr. Helena Drago Rosa, Tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular: Un/a membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 24/7/2024

Llistat definitiu dels aspirants admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 2021/2024 de data 24 de juliol de 2024, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

DNI

7835X

4213H

3042R

7515M

9975H

8770P

2121T

2331G

8425L

6674Z

4143F

 

6804L

6491T

5223Y

 

Admesos/es pendents del nivell C1 de català

DNI

5612C

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

0119A

3- Manca titulació (Aporta un certificat acadèmic, no el títol)

8670T

3- Manca titulació, 6- Manca certif. C1 català

7990G

1- Sol. Participació (altra convocatòria), 7- Relació Mèrits (altra convocatòria)

9569T

3- Manca titulació, 4- Manca CV, 6- Manca certif. C1 català

Llegenda motiu d’exclusió:

 1. Manca sol·licitud de participació en processos de selecció
 2. Manca fotocòpia DNI o document equivalent
 3. Manca còpia titulació acadèmica o equivalent
 4. Manca Currículum Vitae
 5. Manca Vida Laboral
 6. Manca certificat coneixements nivell C1 de català
 7. Manca document Relació de Mèrits

Convocatòria inici de les proves fase d’oposició

Proves: coneixements teòrico-pràctics

Dia:

25/07/2024

Lloc:

Edifici Lo Sindicat – Aula 1
Av. de la Ràpita nº 43
43870 - Amposta

Hora:

08:30h

Llengües oficials: coneixements nivell C1 de català

Dia:

26/07/2024

Lloc:

Edifici Lo Sindicat – Aula 2
Av. de la Ràpita nº 43
43870 - Amposta

Hora:

09:00h

Tribunal qualificador

President/a:

 • Titular: Sra. Isabel Villalbí Forcadell, Cap de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta.
 • Suplent/a: Sra. Lala Escriva Pons, Directora del FABLAV Terres de l’Ebre, Ajuntament d’Amposta.

Vocal 1 i secretària/i:

 • Titular: Sra. Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta.
 • Suplent/a: Sra. Anna de Ramon, Tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta.

Vocal 2:

 • Titular: Sra. Sofia Laura Rovere Disipo, Tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta.
 • Suplent/a: Sra. Lídia Corbera Chéliz, Tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta.

Vocal 3:

 • Titular: Sra. Núria Panisello Moreno, Tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta.
 • Suplent: Sr. Helena Drago Rosa, Tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta.

Vocal 4:

 • Titular: Sr. Josep Andreu Miralles Guerrero, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
 • Suplent: Sra. Maria Rafecas Vallès, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies