Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa de Psicòlegs/ogues Serveis Socials

Oferta de treball: Borsa de Psicòlegs/ogues Serveis Socials

publicat el 28/02/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat


Important: Canvi de dates de les proves al 26 i 27 d’abril del 2023.


Important: Resolució Alcaldia nº 753/2023 deixant sense efecte resolució Alcaldia nº 722/2023 del llistat provisional admesos i exclosos publicat el 21/03/2023.

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

28/02/2023

Nom de l’oferta de treball:

Borsa de Psicòlegs/ogues Serveis Socials

Categoria:

A1

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 01/03/2023 al 20/03/2023
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores i Convocatòria del procés de selecció per a crear una borsa per al lloc de treball de Psicòleg/oga per a l’Ajuntament d’Amposta, com a Personal Funcionari Interí, mitjançant concurs-oposició lliure de l’Escala de l’Administració Especial


Descarregar Bases reguladores (PDF, 544KB)

Actualitzat el 21/3/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde número 722/2023 de data 21/03/2023, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Aspirants admesos/es a Psicòleg/oga

DNI

7778E

0452M

5722J

5843J

Aspirants admesos/es a Psicòleg/oga pendents d’algun requisit imprescindible:

DNI

Documentació pendent

2467R

Annex  II

0231Q

Certificat nivell C1 català

5223Y

Sol·licitud participació procés selectiu, Vida Laboral i doc. Annex II

1255C

Certificat nivell C1 català

Aspirants admesos/es a Psicòleg/oga més programa SOAF i resta de programes

DNI

6185E

Aspirants admesos/es a Psicòleg/oga més programa SOAF i resta de programes, pendents d’algun requisit imprescindible:

DNI

Documentació pendent

8189J

Annex II i Currículum Vitae

1114T

Sol·licitud participació procés selectiu, doc. Annex II, i Certificat nivell C1 català

Període d’al·legacions: del 22/03/2023 al 04/04/2023

Important: Els/les aspirants podran esmenar durant el període d’al·legacions, tota la documentació que s’indica com a mínim al punt 5 de les bases de la convocatòria.

Convocatòria d’inici de les proves:

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves segons s’indica seguidament:

Prova nivell C1 de català, si s’escau:

Dia:

17/04/2023

Lloc:

Pendent de determinar

Hora:

Pendent de determinar

Resta de proves:

Dia:

18/04/2023

Lloc:

Pendent de determinar

Hora:

10h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a:

 • Titular: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta.
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta.

Vocal 1:

 • Titular: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta.
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta.

Vocal 2:

 • Titular: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix especialista en la matèria.
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta.

Vocal 3:

 • Titular: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix especialista en la matèria.
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta.

Vocal 4:

 • Titular: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
 • Suplent: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Per a la realització de les proves el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’assessors/es  externs/es experts en la matèria, que tindran veu però no vot:

 • Assumpta Eixarch Conesa.
 • Míriam Segarra Verge.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 23/3/2023

Resolució d’Alcaldia nº 753/2023

Segons Decret d’Alcalde número 753/2023 de data 22/03/2023, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es resol deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia núm. 722/2023 de data 21 de març de 2023,  i resoldre amb un nou decret que contingui el nomenament del Tribunal correctament, dintre del termini d’un mes a partir de l’endemà de l’últim dia d’inscripcions del present procés selectiu.

Així doncs, en conseqüència queden anul·lats el termini d’al·legacions contra el llistat provisional d’admesos i exclosos, i la convocatòria d’inici de les proves, publicats el dia 21-03-2023.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 28/3/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde número 805/2023 de data 28/03/2023, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Aspirants admesos/es a Psicòleg/oga

DNI

7778E

0452M

5722J

5843J

7686B

Aspirants admesos/es a Psicòleg/oga pendents d’algun requisit imprescindible:

DNI

Documentació pendent

2467R

Annex  II

0231Q

Certificat nivell C1 català

5223Y

Sol·licitud participació procés selectiu, Vida Laboral i doc. Annex II

1255C

Certificat nivell C1 català

0665X

Sol·licitud participació procés selectiu i doc. Annex II

4391P

Annex  II emplenat

Aspirants admesos/es a Psicòleg/oga més programa SOAF i resta de programes

DNI

6185E

Aspirants admesos/es a Psicòleg/oga més programa SOAF i resta de programes, pendents d’algun requisit imprescindible:

DNI

Documentació pendent

8189J

Annex II i Currículum Vitae

1114T

Sol·licitud participació procés selectiu, doc. Annex II, i Certificat nivell C1 català

Període d’al·legacions: del 29/03/2023 al 12/04/2023

Important: Els/les aspirants podran esmenar durant el període d’al·legacions, tota la documentació que s’indica com a mínim al punt 5 de les bases de la convocatòria.

Convocatòria d’inici de les proves:

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves segons s’indica seguidament:

Prova nivell C1 de català, si s’escau:

Dia:

24/04/2023

Lloc:

Ajuntament d’Amposta - Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament nº 2-4, planta 2

43870 - Amposta

Hora:

Pendent de determinar

Resta de proves:

Dia:

25/04/2023

Lloc:

Edifici El Casal – Aula Magna

C/ Carretera Simpàtica nº 6

43870 - Amposta

Hora:

9 h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a:

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Francesc Lluís Costes, TAE de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1:

 • Titular: Rosa Vallés Fabra, Psicòloga Equip Infància Consell Comarcal del Baix Ebre
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix del Consell Comarcal del Baix Ebre

Vocal 2:

 • Titular: Eva Guasch Bosch, Psicòloga Dep.Drets Socials dels Serv. Territorials TTEE
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix Dep.Drets Socials dels Serv.Territorials TTEE

Vocal 3:

 • Titular: Anna Adell Monllau, Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Mª del Mar Medall González, Interventora de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4:

 • Titular: Josep Manuel Curto Folqué, membre designat per EAPC
 • Suplent: Montserrat Pellisa Escoda, membre designada per EAPC

Per a la realització de les proves el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’assessors/es  externs/es experts en la matèria, que tindran veu però no vot:

 • Assumpta Eixarch Conesa
 • Míriam Segarra Verge

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/4/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es  i canvi dates proves

Segons Decret d’Alcalde número 1017/2023 de data 20/04/2023, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Aspirants admesos/es a Psicòleg/oga

DNI

7778E

0452M

5722J

5843J

7686B

0665X

2467R

0231Q

4391P

5223Y

Aspirants admesos/es a Psicòleg/oga pendents nivell C1 català:

DNI

1255C

Aspirants admesos/es a Psicòleg/oga més programa SOAF i resta de programes

DNI

6185E

1114T

8189J

Convocatòria d’inici de les proves fase d’oposició:

Prova nivell C1 de català

Es convoca a l’aspirant admès/a amb DNI acabat amb número i lletra 1255-C a la prova de coneixements del nivell C1 de català, segons s’indica a continuació:

Dia:

26/04/2023

Lloc:

Ajuntament d’Amposta - Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament nº 2-4, planta 2

43870 - Amposta

Hora:

9.00 h

Proves test i pràctic:

Es convoca als/es aspirants admesos/es a la resta de proves de la fase d’oposició, segons s’indica a continuació:

Dia:

27/04/2023

Lloc:

Edifici El Casal – Aula Magna

C/ Carretera Simpàtica nº 6

43870 - Amposta

Hora:

9.00 h

Tribunal qualificador:

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a:

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Francesc Lluís Costes, TAE de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1:

 • Titular: Rosa Vallés Fabra, Psicòloga Equip Infància Consell Comarcal del Baix Ebre
 • Suplent: Paula Zaragoza Rosa, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Galera

Vocal 2:

 • Titular: Eva Guasch Bosch, Psicòloga Dep.Drets Socials dels Serv. Territorials TTEE
 • Suplent: Benjamí Garcia Balaguer, Director de la Piscina Municipal d’Amposta

Vocal 3:

 • Titular: Anna Adell Monllau, Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Mª del Mar Medall González, Interventora de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4:

 • Titular: Josep Manuel Curto Folqué, membre designat per EAPC
 • Suplent: Montserrat Pellisa Escoda, membre designada per EAPC

Per a la realització de les proves el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’assessors/es  externs/es experts en la matèria, que tindran veu però no vot:

 • Ester Martí Accensi, Tècnica del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre
 • Assumpta Eixarch Conesa
 • Míriam Segarra Verge

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 26/4/2023

Resultat prova coneixements nivell C1 català

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de la prova de coneixements del nivell C1 de català, ha estat el següent:

DNI

Resultat

1255C

No apte/apta

Convocatòria proves test i pràctic:

Es convoca a la resta d’aspirants admesos/es a la resta de proves de la fase d’oposició, segons s’indica a continuació:

Dia:

27/04/2023

Lloc:

Edifici El Casal – Aula Magna

C/ Carretera Simpàtica nº 6

43870 - Amposta

Hora:

9.00 h

Tribunal qualificador:

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a:

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Francesc Lluís Costes, TAE de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1:

 • Titular: Rosa Vallés Fabra, Psicòloga Equip Infància Consell Comarcal del Baix Ebre

 • Suplent: Paula Zaragoza Rosa, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Galera

Vocal 2:

 • Titular: Eva Guasch Bosch, Psicòloga Dep.Drets Socials dels Serv. Territorials TTEE

 • Suplent: Benjamí Garcia Balaguer, Director de la Piscina Municipal d’Amposta

Vocal 3:

 • Titular: Anna Adell Monllau, Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Mª del Mar Medall González, Interventora de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4:

 • Titular: Josep Manuel Curto Folqué, membre designat per EAPC

 • Suplent: Montserrat Pellisa Escoda, membre designada per EAPC

Per a la realització de la resta de proves el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’assessors/es externs/es experts en la matèria, que tindran veu però no vot:

 • Assumpta Eixarch Conesa

 • Míriam Segarra Verge

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 28/4/2023

Resultats de la fase d’oposició

Tal com es desprèn de l’acta del Tribunal de data 27 d’abril del 2023, els resultats de les proves de la fase d’oposició del procés selectiu per a constituir una borsa de psicòlegs/ogues per a l’Ajuntament d’Amposta, son els següents:

Resultats primera prova. Tipus test:

DNI

Tipus test

7778E

21

0452M

24

5722J

24

5843J

No presentat/da

7686B

No presentat/da

0665X

24

2467R

No presentat/da

0231Q

24

4391P

No presentat/da

5223Y

19,5

6185E

28,5

1114T

27

8189J

24

Resultats segona prova. Cas pràctic:

DNI

Cas pràctic

7778E

40

0452M

32

5722J

23

0665X

25

0231Q

22

5223Y

No apte/a

6185E

22

1114T

29

8189J

No apte/a

Resultats fase d’oposició:

DNI

FASE OPOSICIÓ

7778E

61

0452M

56

5722J

47

0665X

49

0231Q

46

6185E

50,5

1114T

56

D’acord amb el punt quart de les bases reguladores, els aspirants disposen de 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà d’aquesta publicació, és a dir, des del 29 d’abril fins al 8 de maig, ambdós inclosos, per a presentar la documentació justificativa dels mèrits que hagin al·legat al Annex II al moment de presentar les sol·licituds.

Es recorda als candidats/es que per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

Sens perjudici de l’establert en l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, el temps de prestació de serveis en aquest Ens s’acreditarà d’ofici en l’Expedient de selecció.

L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 17/5/2023

Resultats definitius del concurs-oposició

Tal com es desprèn de l’acta del Tribunal de data 17 de maig del 2023, la valoració dels mèrits dels aspirants que han superat la fase d’oposició per a constituir una borsa de psicòlegs/ogues per a l’Ajuntament d’Amposta, son els següents:

DNI

Experiència

Formació

Total mèrits

7778E

7,73

8,95

16,68

0452M

5,61

4,6

10,21

5722J

5,27

9,4

14,67

0665X

10,57

10

20,57

0231Q

2,3

9,1

11,4

6185E

20

10

30

1114T

10,15

10

20,15

Per tant, els resultats definitius de la fase de concurs-oposició per a obtenir una borsa de Psicòlegs/ogues, és el següent:

DNI

FASE OPOSICIÓ

MÈRITS

TOTAL

6185E

50,5

30

80,5

7778E

61

16,68

77,68

1114T

56

20,15

76,15

0665X

49

20,57

69,57

0452M

56

10,21

66,21

5722J

47

14,67

61,67

0231Q

46

11,4

57,4

Es fa constar també, que dels aspirants que han superat el concurs-oposició i que formen part de la borsa, l’únic/a aspirant que ha acreditat la formació en teràpia familiar certificada per un centre acreditat per la Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar, d’acord amb el que estableix el Contracte Programa 2022-2025 que l’Ajuntament d’Amposta signa amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i que per tant es podrà incorporar al Servei d’Orientació i Assessorament Familiar, d’acord amb el punt 2.2 de les Bases reguladores del present procés selectiu, és el DNI 1114T

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies