Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar de Recepció TRFO Línia extraordinària Ucraïna Oferta 09 2023 1673

Oferta de treball: Auxiliar de Recepció TRFO Línia extraordinària Ucraïna Oferta 09 2023 1673

publicat el 10/02/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

10/02/2023

Nom de l’oferta de treball:

Auxiliar de Recepció – TRFO Línia extraordinària Ucraïna – Oferta 09 2023 1673

Categoria:

AGP – Auxiliar de Recepció

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Llocs de treball oferts:

2

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: del 11/02/2023 al 13/02/2023 (Ambdós inclosos)
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 14/02/2023
 • Període d’al·legacions: del 15/02/2023 al 16/02/2023 (fins a les 14,00h al registre de l’Ajuntament)  
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 16/02/2023
 • Entrevistes: 20/02/2023

Funcions del lloc de treball:

 • Controlar i vetllar per l’accés a l’edifici
 • Atenció als ciutadans en necessitats de suport
 • Participar en petites millores de l’edifici
 • Participar puntualment en projectes culturals, socials, turístics, etc.
 • Executar tasques senzilles a l’ordinador.
 • Manteniment dels materials i equips del seu lloc de feina.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Requisits imprescindibles:

Persones demandants d’ocupació no ocupades, provinents d’Ucraïna —d’acord amb l’Ordre PCM/170/2022— a les quals se’ls hagi concedit la protecció temporal, amb la targeta d’identificació d’estranger o la Resolució de concessió que indiqui que es tracta del permís de protecció temporal. Es prioritzaran les persones amb especial vulnerabilitat.

 • Persones amb familiars econòmicament a càrrec que convisquin a Catalunya en el mateix domicili, en especial si els familiars estan en situació de diversitat funcional i/o si la persona es troba en situació de monoparentalitat, ja sigui per absència d’un progenitor/a o bé com a conseqüència de la transnacionalitat familiar.
 • Persones que estiguin allotjades en una família extensa o una família d’acollida, o persones que estiguin allotjades en habitatges oferts per la administracions públiques o la ciutadania.
 • Persones majors de 45 anys.
 • Dones que es trobin en alguna de les situacions següents: violència masclista, tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual, o dones que exerceixen el treball sexual.
 • Persones que es trobin en situació de discriminació per la seva condició sexual o identitat de gènere.
 • Persones amb diversitat funcional.

Requisits valorables:

 • Experiència en atenció al públic, sector administratiu.
 • Formació relacionada amb el lloc de treball.
 • Disponibilitat horària de dilluns a diumenge, segons les necessitats del servei; amb els descansos pertinents.

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

12 mesos

Jornada:

Completa

Horari:

A definir

Retribució mensual bruta aproximada:

Segons mòdul retributiu actualitzat

Lloc de treball:

Dependències municipals

Data prevista d’incorporació:

Abans del 28/02/2023.

Descripció del procés de selecció:

Entrevista personal i valoració de l’experiència laboral relacionada amb el lloc de treball.

Observacions (particularitats de la gestió):

Oferta vinculada al Programa de Treball i Formació Línia extraordinària Ucraïna adreçada a les persones demandants d’ocupació no ocupades, provinents d’Ucraïna d’acord amb allò previst a l’Ordre PCM/170/2022, de 9 de març.

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Primer pas:

 • Inscripció a l’Oferta amb registre número 09 2023 1673, a l’Oficina de Treball d’Amposta (900 800 046).

Segon pas:

Tercer pas:

 • Presentar la següent documentació, ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica segons preveu l’article tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: 
Actualitzat el 14/2/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde número 378/2023 de data 14/02/2023, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

2830Z

1177G

Exclosos/es

No en hi ha

Període d’al·legacions: del 15 al 16/02/2023 (fins a les 14,00h al registre de l’Ajuntament)

Convocatòria d’inici de les proves:

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves segons s’indica seguidament:

Dia:

17/02/2023

Lloc:

Edifici Lo Sindicat

Avinguda La Ràpita, 43 1ra Planta – Sala 1

43870 Amposta

Hora:

Cada aspirant té assignada una franja horària determinada.

Candidats/es admesos/es a la realització de les proves

DNI / NIE

Hora:

2830Z

09.20h

1177G

09.30h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a:

 • Titular: Geanina Ungureanu Iliescu
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1:

 • Titular: Cinta Montañés Princep
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2:

 • Titular: Helena Drago Rosa
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Per a la realització de les proves el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’assessors/es  externs/es que tindran veu però no vot.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 16/2/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde número 410/2023 de data 16/02/2023, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

2830Z

1177G

Exclosos/es

No en hi ha

Convocatòria d’inici de les proves:

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves segons s’indica seguidament:

Dia:

17/02/2023

Lloc:

Edifici Lo Sindicat

Avinguda La Ràpita, 43 1ra Planta – Sala 1

43870 Amposta

Hora:

Cada aspirant té assignada una franja horària determinada.

Candidats/es admesos/es a la realització de les proves

DNI / NIE

Hora:

2830Z

09.20h

1177G

09.30h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a:

 • Titular: Geanina Ungureanu Iliescu
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1:

 • Titular: Cinta Montañés Princep
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2:

 • Titular: Helena Drago Rosa
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Per a la realització de les proves el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’assessors/es  externs/es que tindran veu però no vot.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/2/2023

Resultats finals

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador del procés de selecció, el resultat de les proves realitzades el dia 17/02/2023, ha estat el següent:

DNI

RESULTAT

2830Z

Seleccionat/da

1177G

Seleccionat/da

Per la qual cosa el Tribunal qualificador proposa la contractació dels/les aspirants amb DNI/NIE finalitzats amb número i lletra 2830Z i 1177G

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies