Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Personal per als serveis integrals a edificis i instal·lacions

Oferta de treball: Personal per als serveis integrals a edificis i instal·lacions

publicat el 11/05/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

11/05/2022

Nom de l’oferta de treball:

Personal per als serveis integrals a edificis i instal·lacions

Categoria:

Segons conveni

Organisme que contracta:

Amposta Serveis Municipals SLU (AMSERMU)

Departament:

Amposta Serveis Municipals SLU (AMSERMU)

Llocs de treball oferts:

Un lloc i creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 13/05/2022 al 23/05/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 24/05/2022
 • Període d’al·legacions: 25/05/2022 al 26/05/2022
 • Inici de les proves: 30/05

Funcions del lloc de treball:

Presentació conjunta de serveis de neteja interior, de manteniment, d’eliminació d’escombraries, de protecció i seguretat, de despatx de correu, de recepció i bugaderia, i d’altres serveis que hi estiguin relacionats que contemplin les operacions realitzades dins de les instal·lacions.

Requisits imprescindibles:

 • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’Amposta Serveis Municipals SLU-AMSERMU (INS131B, PDF 122KB)
 • Fotocòpia del DNI
 • Currículum
 • Vida laboral
 • Carnet de conduir i vehicle propi

Requisits valorables:

 • Es valorarà l’experiència en llocs de treball similars
 • Carretó elevador
 • Plataforma elevadora i treballs en alçada
 • Manipulació de càrregues
 • Grua torre
 • Nivell bàsic en PRL

Tipus de contracte:

Indefinit

Durada del contracte:

Indefinit

Jornada:

35 hores setmanals

Horari:

A definir en funció de les necessitats del servei

Retribució mensual bruta aproximada:

Segons conveni

Lloc de treball:

Dependències de titularitat municipal

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Proba pràctica i entrevista amb valoració curricular

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Les persones aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’Amposta Serveis Municipals SLU- AMSERMU (INS131B,PDF 122KB), presencialment.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.
Actualitzat el 24/5/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

4637S

5007M

2696S

Exclosos/es

DNI

 Motiu d’exclusió

4967B

 Vida laboral

Període d’al·legacions: del 25/05/2022  al 26/05/2022 (ambdós inclosos)

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:  

Dia:

30/05/2022

Tribunal qualificador:

President

 • Titular: Manoli Plazas González
 • Suplent: Tècnic/a d’Amsermu. 

Vocal 1

 • Titular:  Rosa Maria Ferré Mañas
 • Suplent: Tècnic/a d’Amsermu.

Vocal 2

 • Titular: Edgar Dasi Esteve
 • Suplent: Tècnic/a d’Amsermu.

En la propera publicació s’informarà del lloc i l’hora on es desenvoluparan les proves, segons el llistat definitiu dels/les aspirants admesos/es i exclosos/es.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 26/5/2022

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

4637S

5007M

2696S

Exclosos/es 

DNI

 Motiu d’exclusió

4967B

 Vida laboral

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:  

Dia:

30/05/2022

Lloc:

Edifici El Casal – Sala d’informàtica

Ctra. Simpàtica nº 6, planta baixa

43870 - Amposta

Hora:

09,30h

Tribunal qualificador:

President

 • Titular: Manoli Plazas González
 • Suplent: Tècnic/a d’Amsermu.

Vocal 1

 • Titular:  Rosa Maria Ferré Mañas
 • Suplent: Tècnic/a d’Amsermu.

Vocal 2

 • Titular: Edgar Dasi Esteve
 • Suplent: Tècnic/a d’Amsermu.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L’OFERTA

El procés de selecció inclourà les següents fases:

Fase I. Test i entrevista. 50 punts (per superar aquesta prova caldrà obtenir un mínim de 25 punts).

Aquesta prova consistirà en realitzar un test relacionat amb les tasques pròpies del lloc de treball, valorat en una puntuació màxima de 40 punts, amb una durada màxima de 30 minuts, i una entrevista, valorada en una puntuació màxima de 10 punts, que consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar, i a l’experiència professional de la persona aspirant, amb l’objectiu de valorar els següents factors: formació, competència pràctica, responsabilitat i desenvolupament.

En el ben entès que es seguirà la mateixa pauta d’entrevista per a totes les persones entrevistades. Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori.

La puntuació màxima serà de 50 punts, i per superar-la cal obtenir un mínim de 25 punts entre la suma obtinguda entre el test i l’entrevista.

Fase II. Requisits valorables. 25 punts.

IMPORTANT: L’aportació de la formació i les titulacions es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de la formació serà de 25 punts, d’acord amb els següents criteris:

Experiència (fins a un màxim de 20 punts)

 • En llocs de treball vinculats al lloc de treball que ens ocupa: 0,005 punts per dia treballat, fins a un màxim de 20 punts.

Formació (fins a un màxim de 5 punts)

 • Cursos de formació o perfeccionament, fins un màxim de 5 punts, especialment els següents:
  • Carretó elevador
  • Plataforma elevadora i treballs en alçada
  • Manipulació de càrregues
  • Grua torre
  • Nivell bàsic en PRL

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 30/5/2022

Resultat definitiu

                                                DNI                                            PUNTUACIÓ

1

2696S  

TOTAL 46,57 punts  (EXPERIÈNCIA I FORMACIÓ  5,82 +TEST 14 + FITXES 18,5 + ENTREVISTA 8,5 )

Borsa

4637S  

TOTAL 29 punts  (EXPERIÈNCIA I FORMACIÓ 2 +TEST 12 + FITXES 9 + ENTREVISTA 6 )

 

5007M

NO PRESENTAT

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies